Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fagutviklingssykepleier 100% fast - Fredrikstad korttidssenter

Fredrikstad korttidssenter tilbyr heldøgns korttidsopphold for pasienter med ulike behov. Vi tar imot pasienter til ordinære korttidsopphold, utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, pasienter til avlastning, vi tilbyr opptrening og lindrende behandling.
Senteret er en aktiv og spennende arbeidsplass med ca. 1300 innleggelser i året og mange faglige utfordringer.

Fredrikstad korttidssenter har 3 avdelinger med 87 plasser
Avdeling 2 har 34 plasser
Avdeling 3 har 33 plasser
Avdeling 4 har 20 plasser

Stillingen er knyttet til avd. 2.
Det er fast daglig legetjeneste på avdelingen, egen laboratorietjeneste og samarbeid med fysio- og ergoterapeuter.
Avdelingen har to fagutviklingssykepleiere. I disse stillingene skal man være en støtte for avdelingsleder i den daglige driften. Du har blant annet medansvar for virksomhetens kvalitetsarbeid, oppfølging og revidering av tiltaksplaner og for å sikre kvaliteten på den direkte tjenesteytingen.

Hovedoppgaver

- Skal sammen med etatens og virksomhetens lederteam bidra til å realisere kommunens og etatens visjoner, mål og planer.
- Sikre kvaliteten på den direkte tjenesteytingen.
- Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak.
- Ha medansvar for å utvikle et arbeidsmiljø som ivaretar læring og faglig utvikling.
- Bistå avdelingsleder i utarbeidelse av turnus.

Kvalifikasjonskrav

Autorisert sykepleier

Ønskede kvalifikasjoner

Må kunne takle utfordrende situasjoner og en hektisk hverdag.
Bør ha erfaring og praksis fra det området virksomheten omfatter.
Beherske god skriftlig og muntlig norsk.

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide selvstendig og i team er viktig.
Gode organisatoriske evner.
Positiv, fleksibel og løsningsorientert.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

Fast stiling i en aktiv og utfordrende avdeling.
Fagutvikling med internundervisning i turnus hver 12 uke.
Trivelig og inkluderende arbeidsmiljø.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP.
Todelt turnus med arbeid dag og kveld.
Stillingen er ledig fra 01.09.2018

Lønnsopplysninger

Avlønnes etter kommunens lønns- og stillingsregulativ 
Fagutviklingssykepleier, offentlig kode7174, internkode 3321
Årslønn i 100 % stilling fra 407 600 - 494 789

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).
Det vil fremgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilke kjønn de har.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledigstilling.
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Spørsmål vedrørende/innlogging søknadsprosessen kan rettes til: Hilde Ødegård / Ingjerd Offenberg tlf. 48867180
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, enterprise personalia, velg fane Hjem og trykke ledig stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.