Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Barne- og ungdomsarbeider/helsefagarbeider inntil 100 % fast stilling - Råkollen skole

Arbeidssted

Ved Råkollen skole er det ledig inntil 100% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider/helsefagarbeider. Råkollen skole er et kommuneomfattende tiltak som gir opplæringstilbud til elever med ulike sosiale og spesialpedagogiske utfordringer, fra 1.- 10. trinn. Skolen har 3 avdelinger som er lokalisert forskjellige steder. Personalet består av spesialpedagoger og ansatte med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, fagarbeidere og assistenter. De tre avdelingene på Råkollen har ansvar for ulike elevgrupper og med forskjellige oppgaver. Hovedavdelingen ligger i midlertidige lokaler på Nabbetorp og har 47 elever med ulike funksjonshemminger/ lærevansker.

Stillingsbeskrivelse

- Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
- Medvirke til at avdelingen holder et høyt faglig nivå.
- Den ansatte skal bistå elevene i alle aktiviteter innenfor skole og SFO. Også i ulike fysiske aktiviteter som
jogging, svømming og tandemsykling.
- Arbeidet utføres i tett samarbeid med øvrige ansatte og med veiledning fra lærer.

Kvalifikasjonskrav

- Stillingsinnehaver må være autorisert barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider.
- Beherske norsk bra og ha en god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
- Må tåle et høyt tempo, og kunne stå i vanskelige situasjoner med utfordrende atferd.
- Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.
- Menn oppfordres til å søke.

Ønskede kvalifikasjoner

- Kunnskap/erfaring med ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), spesielt tegn til tale.
- Erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonshemming.
- Interesse for fagområdet.
- Har engasjement, arbeidskapasitet og godt humør.
- Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
- Glad i fysisk aktivitet og friluftsliv.
- Stillingen ønskes besatt av en ansvarsfull person som kan arbeide systematisk, strukturert, metoderettet og selvstendig.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved ansettelse, i tråd med opplæringslovens § 10-9. Og om nødvendig
tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på ww.fredrikstad.kommune.no under ledige
stillinger/kunngjøringer.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Britt Iren Norum, tlf.69 95 93 42.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen hjem å trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.