Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Lærer med spes.ped-kompetanse 100% fast Kråkerøy ungdomsskole

Arbeidssted

Kråkerøy ungdomsskole har ca. 365 elever og ca. 40 ansatte. 
Skolen drifter også den alternative opplæringsarenaen Stjernehuset. Dette er et interkommunalt tilbud som i dag har 7 elever.

Fredrikstad-skolens satsingsområder er lesing, regning/realfag, klasseledelse og vurdering for læring. Kråkerøy ungdomsskole har leseopplæring i alle fag som sitt spesielle utviklingsområde. Dette er også et tema i skolens samarbeid med barneskolene på Kråkerøy. Kråkerøy ungdomsskole arbeider målbevisst med å organisere skolen slik at strukturen legger til rette for å skape best mulige relasjoner mellom elever og voksne.

Mer informasjon om skolen finnes på www.fredrikstad.kommune.no. 

Stillingsbeskrivelse

Aktuelle arbeidsområder vil kunne være:
Undervise elever med vedtak om rett til spesialundervisning.
Undervise elever i ordinære grupper/klasser.
Å inneha funksjon som skolens spes.ped.koordinator. Funksjonen skal ivareta behovene for spesialpedagogiske vurderinger, veiledning og koordinering av tilhørende oppgaver og tiltak.

Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
Har gode analytiske evner og gode IKT-kunnskaper.
Er lojal overfor beslutningsprosesser og oppfølging av disse.
Er systematisk og ryddig i ditt arbeid
Er fleksibel og har evne til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag

Kvalifikasjoner

Vi ønsker å ansette en lærer med spesialpedagogisk kompetanse for å ivareta spesialundervisning organisert innenfor skolens rammer, eventuelt kombinert med tiltak på den alternative opplæringsarenaen Stjernehuset.

Du har godkjent kompetanse for tilsetting og undervisning for grunnskolen, og undervisningspraksis fra grunnskolen, fortrinnsvis ungdomstrinnet. Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14.
Du har gode IKT-kunnskaper og systemforståelse.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har 60 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise på ungdomstrinnet, må innen 2025 ta videreutdanning for fortsatt å få undervise i disse fagene. 
Søkere bør ha minst to undervisningsfag i fagkretsen. Søkere som også har undervisningskompetanse i ett eller flere av basisfagene norsk, matematikk eller engelsk vil kunne bli prioritert ved ansettelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi kan tilby

En utfordrende og interessant lærerstilling med utviklingsmuligheter
Et hyggelig arbeidsmiljø og engasjerte kolleger med høy kompetanse

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 7962, internkode 3448, lønnssats ved full stilling fra kr 444 952,- til kr. 522 600,-

Politi / Tuberulose attest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

 

Søknad sendes

Skoleetaten i Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosses og vi oppfordrer til elektronisk søknad via vår hjemmeside. Dersom du har spørsmål kan du henvende deg til rektor Tore André Johansen. Eventuell papirsøknad sendes Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.