Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fagutviklingssykepleier 100 % vikariat - Hjemmesykepleie syd

Arbeidssted

Hjemmesykepleie syd og aktivitet er en virksomhet i Etat hjemmesykepleie som gir hjemmesykepleietjenester til pasienter på Kråkerøy og i sentrum av Fredrikstad kommune. I tillegg består virksomheten av 3 dagsenter for eldre, BPA og +Huset. Virksomheten har tilhold i nye og moderne lokaler i Dokka 1 på Kråkerøy. Virksomheten har i underkant av 120 årsverk fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

Stillingsbeskrivelse

-100 % vikariat i perioden 1. september 2018 - 31. desember 2019
-Stillingen har arbeid på dagtid samt hver 3. helg
-Stillingen er knyttet til tem 3

Hovedoppgaver

Faglig ansvar:
- Kvalitets- og fagutvikling i teamet, og i virksomheten i samarbeid med fagutviklingssykepleier i andre team
- Dokumentasjon
- Bidra til å realisere kommunens og etatens visjoner, mål og planer.
- Medansvar for å utvikle et arbeidsmiljø som ivaretar læring og faglig utvikling i samarbeid med lederteamet
- Legge til rette for faglig utvikling
- Følge opp legemiddelhåndtering i kvalitetssystemet i teamet/avdelingen
- Delta i virksomhetens kvalitetsarbeid
- Følge opp og revidere tiltaksplaner
- Samarbeide med teamets samhandlingssykepleier i daglig arbeid og ha stedfortrederfunksjon for hverandre ved
fravær
Økonomi og drift:
- Medansvar for at etatens og kommunens ressurser forvaltes forsvarlig
- Medansvar for planarbeid og løpende prioriteringer i teamet/avdelingen/virksomheten

Kvalifikasjoner personlige egenskaper

Stillingsinnehaver må
- være autorisert sykepleier
- ha sertifikat klasse B
- beherske norsk språk godt, muntlig og skriflig
- ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- ha gode IKT-kunnskaper
- ha god kjennskap til Gerica
Det er ønskelig med
- kompetanse innen pedagogikk, veiledning og/eller relevant videreutdanning
- kunnskap om og erfaring fra hjemmesykepleie
Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Lønnsopplysninger

- Stillingen lønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ
- Fagutviklingssykepleier, offentlig kode 7174, internkode 3321
- Årslønn i 100 % stilling fra kr 417 600 - 503 589, avhengig av ansiennitet

Vi kan tilby

- Jobb i en aktiv og utfordrende tjeneste, og med utviklingsmuligheter
- Trivelig, inkluderende og levende arbeidsmiljø
- God arbeidstøyordning
- Leasingbiler i tjeneste
- Godt fagmiljø
- God opplæring, og oppfølging av fadder
- Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre
stilling innen helse- og omsorgstjenester.
Politiattest fremlegges - ikke eldre enn tre måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Monica Helgesen tlf. 69 33 26 09. 
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.