Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helgestillinger faste - Fredrikstad korttidssenter

Fredrikstad korttidssenter tilbyr korttidsopphold for pasienter med ulike behov.
Vi tar imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, tilbyr opptrening, avlastning og lindrende behandling.
Fredrikstad kortidssenter har 3 avdelinger som tilsammen har 87 plasser:
Avdeling 2 har 34 plasser
Avdeling 3 har 33 plasser
Avdeling 4 har 20 plasser

Senteret er en spennende arbeidsplass med høy aktivitet og mange faglige problemstillinger. Vi har høy sykepleiedekning, fast daglig legetjeneste, egen laboratorietjeneste og tett samarbeid med fysio-/ergoterapeuter. Vi samarbeider også tett med hjemmesykepleien og pårørende.
Det gjennomføres tverrfaglige møter ukentlige både med interne og eksterne deltakere. Her planlegges videre forløp for pasientene.

Det er ca. 1300 innleggelser i året.

Stillingene er knyttet til avdeling 3. Størrelsen på stillingene varierer fra 17,72% til 19,01%. Helgestillingene er 2.hver helg.

Hovedoppgaver

- Pleie- og omsorgsoppgaver.
- Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen ti beboerne og dens nærmeste.
- Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem.
- Utvikle / Ivareta et godt arbeidsmiljø.
- Pliktig å holde seg faglig oppdatert.

Kvalifikasjonskrav

Autorisert sykepleier / helsefagarbeider/ hjelpepleier.
Sykepleier / vernepleier studenter.

Ønskede kvalifikasjoner

- Ha interesse for og ønske om å jobbe tverrfaglig og løse problemstillinger i tråd med pasientenes egne mål.
- Evne til å arbeide selvstendig og i team.
- Gode samarbeidsevner.
- Beherske god skriftlig og muntlig norsk.
- Gode datakunskaper, en fordel med kunnskap om kommunens dataverktøy - Gerica.

 

Personlige egenskaper

Vi søker personer som har gode samarbeidsevner, positiv, fleksibel og løsningsorientert.
Personlige egnethet og faglige kvalifikasjoner vektlegges.
Du er stabil, fleksibel, trygg og tydelig.
Du har god faglig og sosial kompetanse, høy arbeidsmoral og bidrar til et positivt og godt arbeidsmljø.
Humoristisk sans er noe vi setter pris på.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).
Det vil fremgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilke kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.