Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Ønsker du å lede avdeling for kontroll ved Kemnerkontoret i Fredrikstad ?

Avdelingsleder for kontrollavdelingen ved Kemnerkontoret

Kemnerkontorets arbeidsområde omfatter fellesinnkrevingen av skatter- og avgifter for staten, samt utfakturering og innkreving av kommunale krav i Fredrikstad og Hvaler kommune. I tillegg er det en viktig oppgave å føre kontroll med arbeidsgiverne i begge kommunene. Kontoret har i dag 37 medarbeidere og er organisert i 4 avdelinger. Avdelingslederen får ansvar for avdeling for kontroll som består av 6 årsverk. Avdelingen er faglig underlagt skatteetaten, som også setter mål- og resultatkravene, men er administrativt underlagt Fredrikstad kommune.

Stillingen som avdelingsleder er i 100 %, og er ledig for tiltredelse snarest.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en utfordrende og faglig spennende lederstilling i et hyggelig arbeidsmiljø. Stillingen inngår i et etablert fagmiljø med gode utviklingsmuligheter, både faglig og personlig. Avdelingslederen vil delta i kemnerens ledergruppe. Du tilbys fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, og deltakelse i kommunens lederutviklingsprogram (LUP).

Vi holder til i hyggelige lokaler midt i Fredrikstad sentrum med nærhet til offentlig kommunikasjon.

Stillingens hovedansvarsområder

Som avdelingsleder vil du få ansvar for fag- og personalledelse av avdelingen. Du skal være en tydelig og motiverende leder, som tar ansvar for å utvikle dyktige medarbeidere.

Øvrige ansvarsområder for stillingen vil være å foreta utplukk av kontrollobjekter, fordele saker til kontrollørene samt å utføre og fordele andre arbeidsoppgaver herunder:

- Kontroll av lønnsområdet hos arbeidsgivere, bl.a:
- bokettersyn med kontroll av regnskaper,
- kontroll av lønnsinnberetning, a-meldinger, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
- Oppfølging av gjennomførte kontroller
- Bistå i utarbeidelse av kontrollplaner
- Delta i tverrfaglige samarbeid for å bekjempe A-krim
- Informasjonstiltak og veiledning om gjeldende regelverk rettet mot arbeidsgivere

Det kan også påregnes andre arbeidsoppgaver innenfor kontorets ansvarsområdes.

Kvalifikasjonskrav

I denne stillingen kreves det at du har relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Du må ha et bevisst forhold til lederrollen, og ha evne til å lede og motivere andre. Det er nødvendig at du har god regnskaps- og økonomiforståelse. Du må være god til å kommunisere muntlig og skriftlig, på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Det er viktig at du er samfunnsengasjert, og har forståelse for at arbeidsoppgavene i avdelingen har en viktig funksjon i velferdssamfunnet. Som avdelingsleder er det også viktig å kunne samarbeide godt med dine medarbeidere, og du bør trives med dette. I denne stillingen er det nødvendig at du er en nettverksbygger og har god rolleforståelse.

Vi ønsker samtidig en avdelingsleder som er resultat- og utviklingsorientert med god gjennomføringsevne. Du er kvalitetsbevisst og har evne til å tenke analytisk. Det forutsettes at du har gode IT-kunnskaper.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Vi ønsker at du i søknaden gir uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Lønnsopplysninger

Stillingen innplasseres som avdelingsleder off.st.kode 9454. Lønn etter avtale. Arbeidsforholdene er på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Kemnerkontoret benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillingsannonser/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk ledige stillinger.

Dersom du ikke får sendt søknaden elektronisk ta kontakt med Monica Røthe Bøen på tlf.69307901 eller epost: monboe@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger som søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.