Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

3x100% fast helsefagarbeider - TTF Ressursenhet

Arbeidssted

Velkommen som søker til stilling i Ressursenheten, Etat tjenester til funksjonshemmede!

Ressursenheten er en spennende virksomhet hvor du som en av våre medarbeidere får mulighet til å arbeide med en svært variert brukergruppe. Vår primære oppgave er å formidle personalressurser til etatens øvrige virksomheter. Det innebærer at våre medarbeidere løser utfordringer i bofellesskap for funksjonshemmede, i dagtilbud og i virksomhet avlastning for barn og unge - totalt jobber vi ut i 23 ulike avdelinger.

I Ressursenheten har vi etablert en tverrfaglig sammensatt gruppe med kompetente medarbeidere som arbeider ut mot alle etatens avdelinger. Ressursenhetens ansatte er svært fleksible og går inn og løser enkeltvakter, men kan også få oppdrag av lengre varighet i avdelingene. Som medarbeider i Ressursenheten blir du en del av et aktivt faglig miljø hvor du får dyktige, inspirerende og profesjonelle kollegaer som alle er med på å gi brukerne våre gode tjenester. Vi ser etter deg som har ønske om, og kompetanse til å arbeide med de i etatens brukergruppe som har store bistandsbehov.

Hovedoppgaver

* Å yte praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift. tjenestemottakere med store bistandsbehov. Bidra til at virksomheten realiserer kommunens visjoner, mål og planer.
* Sikre kvalitet i direkte tjenesteyting. 

Kvalifikasjonskrav

* Fagbrev som Helsefagarbeider/Omsorgsarbeider/Hjelpepleier
* Førerkort klasse B.
* Erfaring fra arbeid med funksjonshemmede
* Beherske norsk skriftlig og muntlig
* Fremlegge Politiattest ved ansettelse
* Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi søker deg som:

* er fleksibel når det gjelder å arbeide på ulike avdelinger.
* evner å trekke med deg lært kompetanse på flere arenaer.
* kjenner til egne begrensinger. 
* ønsker å utvikle deg faglig og er motivert for å bli vår nye kollega.
* er trygg på å arbeide med mennesker med utfordrende atferd.
* villig til å arbeide fysisk med f.eks skogsarbeid. 

Vi kan tilby

* Jevnlig oppfølgingsbesøk av din nærmeste leder ut i avdelingene hvor du jobber
* Ukentlig informasjonsskriv fra virksomhetsleder
* Faglige utfordringer i en virksomhet i vekst
* Variasjon i arbeidsoppgaver
* Medarbeidersamtaler
* Muligheter for fleksibilitet i arbeidstid
* Faglige og sosiale sammenkomster
* Gode opplæringsordninger
* Ledere og kollegaer som er opptatt av at du skal trives og utvikle deg i Ressursenheten
* Turnusarbeid

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Ressursenhetens ansatte blir også avlønnet med et fleksibilitetstillegg. For Helsefagarbeiderne er dette kr 10.000 pr år.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Janette Holme tlf. 69 30 77 05 eller Lise Blake 69 30 55 27. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.