Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fysioterapeut - Driftsavtale 80 %

80% driftsavtale innen psykomotorisk fysioterapi ledig i Fredrikstad kommune fra 01.12.2018. Driftsavtalen er tilknyttet Manuell Terapi Klinikken, Dikeveien 8, 1661 Rolvsøy.

Fredrikstad kommune har 39,3 driftsavtaler fordelt på 48 fysioterapeuter. Kommunen har 
samarbeidsutvalg mellom kommune og privatpraktiserende fysioterapeuter. Samarbeidsutvalget har 2-4 møter per år og jobber med å samle, synliggjøre og utvikle fysioterapitjenesten. 

Arbeidsoppgaver

- Åpent fysioterapitilbud til befolkningen i Fredrikstad kommune
- Bidra aktivt til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
- Følge den til enhver tid gjeldende prioriteringsnøkkel og samarbeide med øvrige fysioterapeuter i kommunen om - Delta på informasjonsmøter 2 ganger per år
- Årsmelding og annen rapportering skal leveres etter forespørsel fra kommunen

Kvalifikasjonskrav

- Norsk autorisasjon som fysioterapeut 
- Politiattest i tråd med bestemmelsene i Lov om helsepersonell § 20 a
- Beherske norsk skriftlig og muntlig
- Kompetanse og erfaring innen psykomotorisk fysioterapi

Vi vektlegger

- Godkjent for behandling etter A9 takst
- God evne til klinisk undersøkelse, funksjonsvurdering, kartlegging, aktiv behandling, og rehabilitering
- Kompetanse og erfaring med fysioterapi til barn og ungdom
- Kompetanse og erfaring med behandling av smerteproblematikk
- Kompetanse og erfaring med sjokk- og traumebehandling
- God evne til å organisere og lede gruppetiltak
- Erfaring fra psykiatrifeltet
- Erfaring fra instituttpraksis
- Interesse for å videreutvikle en kunnskapsbasert fysioterapitjeneste i tråd med gjeldende lovverk, reformer, planer og utfordringer i kommunens helsetjenester
- Interesse for faget og jevnlig faglig oppdatering
- God kommunikasjonsevne, gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til selvstendighet, engasjement og personlig egnethet i ht drift.

Avtalen er regulert av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder, samt kommunale planer og prioriteringer. Tildeling og overdragelse av hjemmelen vil skje i henhold til rammeavtalens bestemmelser.

Nærmere opplysninger om driftsavtalen ved avdelingsleder, Talette B. Halstensen, tlf 90835520.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.