Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider 100 % vikar - Hjemmesykepleie øst

Arbeidssted

Hjemmesykepleie øst yter tjenester til hjemmeboende pasienter og pasienter boende i omsorgsbolig i Fredrikstad kommune.
Hjemmesykepleie øst består av tre team som dekker områdene Østsiden, Borge og Østsiden Eldresenter som er en bemannet omsorgsbolig. Hjemmesykepleie øst har kontorer i nye og moderne lokaler i Roald Amundsensvei 32 A, 1654 Sellebakk

Stillingsbeskrivelse

100 % vikariat med turnusarbeid, 2.hver helg, dag og kveld.

Kvalifikasjonskrav

-Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsabeider
-Må beherske norsk muntlig og skriftlig
-Førerkort kl. B

For øvrig vektlegges;
-Relevant erfaring
-Gode IKT ferdigheter samt kjennskap til/erfaring fra fagprogrammet Gerica.

Personlige egenskaper

-Positiv, fleksibel og løsningsorientert
-Gode samarbeidsevner
-Evne til å arbeide selvstendig og i team
-Nøyaktighet
-Personlig egnethet vektlegges i forhold til kommunikasjon, samhandling og ivaretakelse av arbeidsmiljøet.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som Helsefagarbeider, stillingskode 7076, internkode 2330, 2132, 
og med avlønning iht. Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Tuberkuloseattest etter forskrift

Vi kan tilby

Et godt fag- og arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes verdier MERK (Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent)
Tilhold i nye og moderne lokaler
Innovativ tjenesteadministrasjon og arbeidsform
God pensjonsordning

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Hjemmesykepleie øst tlf 69 33 26 52
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.