Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Saksbehandler i faggruppe regulering, fast 100 % stilling

Virksomhet regulering og byggesak ivaretar kommunens ansvar etter plan- og bygningsloven og er en av flere 
virksomheter i seksjon for kultur, miljø og byutvikling. Virksomheten har i dag 25 ansatte, hvorav 9 tilhører faggruppe regulering.

Da en av våre medarbeidere går over til annen stilling, søker vi en ny saksbehandler i 100 % fast stilling.

Faggruppe regulering arbeider med svært varierte og komplekse planleggingsoppgaver innenfor bl.a. byutvikling, boligutvikling, vei- og jernbaneutbygging. Vi ønsker å ansette personer med god og variert planleggingskompetanse og relevant fagbakgrunn. Kunnskap om og erfaring med samordnet bolig-, transport- og arealpolitikk vil bli vektlagt. Erfaring fra saksbehandling og offentlig forvaltning er ønskelig. 
Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i en kommune med stor aktivitet og høy utbyggingstakt. Oppgavene spenner fra bytransformasjon på gamle FMV og sykehusområdet på Cicignon, til forvaltning av bymiljøer i Gamlebyen og sentrum.

Virksomheten har kontorer i et moderne rådhus, og kan tilby et godt fagmiljø og hyggelige kollegaer med høy og variert kompetanse. Virksomhetens arkitekter deltar i tillegg til ordinære saksbehandlingsoppgaver i en intern gruppe for vurdering av arkitektfaglige spørsmål. Vi har fleksibel arbeidstid og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP. Vi tilbyr gode muligheter til faglig utvikling gjennom varierte arbeidsoppgaver og deltagelse på kurs og seminarer, internt og eksternt. Godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen er viktig for oss.

Vi ønsker å videreutvikle vår kompetanse innen både det arkitektfaglige og planfaglige området, og søker fortrinnsvis en kandidat med mastergrad innen arkitektur eller tilsvarende.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Veiledning, rådgivning og saksbehandling ved utarbeidelse av private og offentlige reguleringsplaner, kommunedelplaner, konsekvensutredninger mv.

Kvalifikasjonskrav

Arkitekt, landskapsarkitekt, byplanlegger, arealplanlegger eller annen relevant høyere utdannelse. Jurist med erfaring innen fagområdet kan søke. Mastergradsnivå forutsettes for alle utdannelser, men kravet kan fravikes ved lang og dokumentert relevant erfaring.
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
Gode kommunikasjonsevner i forhold til både kolleger og kunder/brukere.

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomhet.
Kunnskap om og erfaring med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
Kunnskap om og erfaring med samordnet bolig-, transport- og arealpolitikk.

Personlige egenskaper

Interesse for arealplanlegging og samfunnsutvikling.
Selvstendighet kombinert med gode samarbeidsevner.
Strukturert, analytisk og målrettet arbeidsform.
Serviceinnstilt og positiv holdning.
Løsningsorientert og fleksibel innstilling.

Vi kan tilby

Lønn etter avtale.
Gode pensjonsordninger.
Et variert fagmiljø og kunnskapsrike kolleger.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på 
www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789.
Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Anna Auganes, tlf. 41410803 eller Ivar Grønli, fagleder, tlf. 
69305657.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.