Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Arealplanlegger/byutvikler, to svangerskapsvikariat

Virksomhet bærekraftig by- og samfunnsutvikling har ansvaret for kommuneplanen (samfunns- og arealdel), overordnet planlegging innen byutvikling og en rekke andre fagområder. Vi har samlet plan og samfunnsutviklerkompetansen i et spennende fagmiljø som rommer miljø og klimaarbeid, lokalsamfunnsutvikling og områderettet arbeid, bypakke Nedre Glomma og mobilitetsarbeid, folkehelse og samfunnsmedisin, internasjonal koordinator, statistikk, analyse og prognosearbeid. 
Fredrikstad er inne i en kraftig vekst og står overfor store transformasjoner i den kommende tiden, med intercity-utbygging og ny stasjon, store utviklingsområder som det gamle sykehuset og FMV-området, blant annet. Vi søker nå etter vikarer for vår byutvikler og en av våre arealplanleggere. Vi søker deg som vil være med å utvikle Fredrikstad framover, og som tiltrekkes av et tverrfaglig miljø som ser bredt på samfunnsutviklingen.

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å planlegge Fredrikstad - den lille verdensbyen? Vi får to ledige svangerskapsvikariater i 100 % stilling. Vi ønsker snarlig tiltredelse og tilbyr varighet ut 2019. 
Vi søker erfarne planleggere innen arealplan og byutvikling som har lyst og interesse for å være med å planlegge framtidas Fredrikstad. Du må like å jobbe i et tverrfaglig miljø, er kunnskapsrik og nysgjerrig. Du vil jobbe med kommuneplanens arealdel, utredninger, kommunedelplaner, og delta i øvrig planarbeid i kommunen.

Kvalifikasjoner

- Utdannelse innen arealplanlegging, arkitektur, samfunnsgeografi o.l.
- Erfaring og kunnskaper innen GIS, planpraksis og/eller by- og samfunnsutvikling
- God kjennskap til plan- og bygningsloven og offentlig forvaltning
- God til å formidle både visuelt, skriftlig og muntlig (norsk) 
- Må kunne lede prosesser, men også arbeide selvstendig 
- Erfaring som arealplanlegger/byutvikler er ønskelig

Egenskaper

- Du er engasjert, analytisk, strategisk tenkende, reflektert, nysgjerrig og positiv
- Du har gode samarbeidsevner og er kreativ
- Du arbeider strukturert og leverer
- Du liker å jobbe i, og lede ulike prosjekter
- Du må ha interesse, engasjement og erfaring med overordnet planarbeid, og kjenner betydningen av arealplanlegging i kommunens samfunnsutvikling.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hovedoppgaver

- Arbeid med bypakke Nedre Glomma
- Arbeid med kommunens arealplan, og utredninger i tilknytning til dette.
- Bidra internt og eksternt i medvirkningsarbeidet (i planprosesser)
- Kvalitetssikring av planer for gjennomføring på best mulig måte for flest mulig
- Delta i regionale samarbeidsfora
- Forberede, formulere og skrive saksgrunnlag (blant annet for høringssaker) for saker til politisk behandling

Vi tilbyr

- En interessant og viktig jobb for framtidens Fredrikstad
- En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling og kunnskapsdeling
- Gode pensjonsbetingelser
- Arbeidsplass sentralt i Fredrikstad

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse.
Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid
fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på 
www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige 
stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789.
Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Hege Marie Edvardsen, tlf. 95878914.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.