Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Samfunnsplanlegger, 100 % fast stilling

Virksomhet bærekraftig samfunnsutvikling har ansvaret for kommuneplanen (samfunns- og arealdel), overordnet planlegging innen byutvikling og en rekke andre fagområder. Vi har samlet plan og samfunnsutviklerkompetansen i et spennende fagmiljø som rommer miljø og klimaarbeid, lokalsamfunnsutvikling og områderettet arbeid, bypakke Nedre Glomma og mobilitetsarbeid, folkehelse og samfunnsmedisin, internasjonal koordinator, statistikk, analyse og prognosearbeid. Fredrikstad er inne i en spennende tid, med god vekst i folketallet og med store byutviklingsprosjekter som intercityutbygging, ny jernbanestasjon, flere store veiprosjekter, og store transformasjonsprosjekter. Bykjernen med handel og bosetting har fått nasjonal oppmerksomhet for den positive utviklingen. Vi søker nå etter en samfunnsplanlegger som vil være med å utvikle Fredrikstad framover, og som tiltrekkes av et tverrfaglig miljø som ser bredt på samfunnsutviklingen.

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å planlegge Fredrikstad - den lille verdensbyen?
Vår samfunnsplanlegger går over i en ny og spennende stilling, og vi søker derfor hennes etterfølger. Vi søker en erfaren og drivende samfunnsplanlegger, som har lyst å være med å planlegge framtidas Fredrikstad. Du må like å jobbe i et tverrfaglig miljø, er kunnskapsrik og nysgjerrig. Du vil jobbe med samfunnsutvikling og -planlegging på flere nivåer, og må også like å kommunisere. 
Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Kvalifikasjonskrav

- Høyere utdanning på masternivå innen relevante fagfelt (samfunnsøkonom, statsviter, sosiolog, samfunnsgeograf e.l.)
- Erfaring fra prosjektledelse og komplekse plan- og utredningsarbeider, samfunnsplanlegging, byutvikling og samfunnsfaglige problemstillinger
- Kjennskap til relevante lover og føringer 
- Erfaring med statistikk og statistiske metoder 
- Erfaring fra offentlig sektor
- God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi søker deg som

- er analytisk, med evne til strategisk tenkning
- har stor interesse for statistikk
- er engasjert og kreativ, nysgjerrig og løsningsorientert
- som er opptatt av struktur og resultater
- har gode samarbeidsevner og liker å jobbe selvstendig
- trives med å ha en aktiv rolle
- har engasjerende formidlingsevne
- har samfunnsforståelse og interesse for samfunnsutvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hovedoppgaver

- Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi
- Arbeide med; by- og stedsutvikling, areal- og miljøplanlegging og nærings- og lokaliseringsanalyser
- Fremskaffe og behandle relevant statistikk, analyser og prognoser 
- Arbeide med Fredrikstad kommunes levekårskartlegging og oppfølging av denne 
- Ha oversikt og formidle viktig statistikk for Fredrikstad
- Bidra i prosjekter på tvers i virksomheten og i kommunen
- Delta i regionale samarbeidsfora
- Forberede og skrive politiske saker

Samfunnsplanlegger rapporterer til virksomhetsleder for bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi tilbyr

- En interessant og viktig jobb for framtidens Fredrikstad
- En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling og kunnskapsdeling
- Engasjerte og dyktige kolleger
- Fleksitid og gode pensjonsbetingelser
- Arbeidsplass sentralt i Fredrikstad

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse.
Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid
fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på 
www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige 
stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789.
Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Hege Marie Edvardsen, tlf. 95878914.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.