Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Kommunal lege 100% vikariat Medisinske tjenester

Virksomhet Medisinske tjenester har ansvar for legetjenesten i kommunen, legevakt, KAD, rehabiliteringsavdeling, somatiske korttidsplasser, Overgrepsmottak i Østfold og feltpleie. Fredrikstad kommune har et ledig vikariat på et år med mulighet for forlengelse.

Stillingsbeskrivelse

Fredrikstad kommune søker kommunal lege i 100 % vikariat. Stillingen er ledig fra 01.09.2018 eller 01.10.2018.

Hovedoppgaver

Stillingen innebærer i hovedsak klinisk arbeid med utredning, behandling og oppfølging av pasienter i institusjon. Arbeidssted er p.t. Fredrikstad korttidssenter. Kommunen kan legge til rette for å rotere innen andre deler av kommunehelsetjenesten, for eksempel helsestasjon, legevakt eller daglegevakt, avhengig av søkers interesse og kvalifikasjoner. (Arbeid på sykehjem gir inntil 2 års tellende tjeneste til spesialitet i allmennmedisin). Bidra aktivt i utviklingen av allmenn- og sykehjemsmedisin i kommunen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker lege med interesse for spesialisering innen allmennmedisin. Stillingen krever evne til selvstendig og effektivt arbeid, gode samarbeidsevner, fleksibilitet samt evne og vilje til å ta initiativ og ansvar i tillegg til å jobbe proaktivt. Det kreves norskkunnskaper med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Relevant erfaring og personlige egenskaper tillegges avgjørende vekt.

Vi kan tilby

- et stimulerende og flerfaglig arbeidsmiljø og mange legekollegaer i kommunen
- lønn etter avtale
- god pensjonsordning i KLP

Lønnsopplysninger

Stillingen er normert som kommunelege I

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremlegg av gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkulose- og MRSA-attest fremvises i henhold til forskrift.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil fremgå av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilke kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledigestillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykk på Ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.