Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vi søker medarbeidere med et brennende engasjement for brukere og deres rettigheter

Ønsker du å bidra til at innbyggerne i Fredrikstad får de tjenestene de har krav på?
Har du lyst til å jobbe med varierte problemstillinger i møte med mennesker i ulike livssituasjoner? Er du i tillegg serviceinnstilt, kan du være den vi søker etter hos Brukerombudet i Fredrikstad

Ombudet gir bistand til bruker og deres pårørende for å sikre at de får den hjelp og støtte de har krav på fra kommunen, fylkeskommunen eller statlige instanser.
Våre oppgaver er å
-ivareta brukernes rettigheter
-styrke brukernes medbestemmelse, innflytelse og rettssikkehet
-bidra til å sikre kvalitet på tjenestene
-ha oppsøkende virksomhet ovenfor eldre over 70 år

Ombudets brukergrupper er eldre, syke, funksjonshemmede, trygdede, eller søkere/mottakere av sosiale tjenester. 
Vi søker to medarbeidere hos Brukerombudet i 80 % og 100 % fast stilling. Stillingene vil ha sitt arbeidssted i sentrum av Fredrikstad, med kort avstand til offentlig transport.

Vi kan tilby

-Et bredt fagfelt med interessante og varierte arbeidsoppgaver
-En spennende stilling som bidrar til en forskjell for den enkelte og økt kvalitet for flere
-Varierte problemstillinger i møte med mennesker som står i vanskelige livssituasjoner
-Et lite, men hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
-Kompetanseutvikling og faglig påfyll gjennom deltakelse på kurs/konferanse m.m.
-Utviklingsarbeid innenfor brukerombudet
-Fleksitid i henhold til Fredrikstad kommunes fleksitidsreglement
-Gode pensjon- og forsikringsordninger

Arbeidsoppgaver

-Inngå i det daglige, rullerende mottaksarbeidet; herunder å ta imot nye henvendelser på telefon, skriftlig og ved personlig fremmøte
-Gi råd, orientere om rettigheter og bistå i søknads- og klageprosesser
-Ha ansvar for oppfølging av egen saksportefølje
-Delta i informasjons- og samarbeidssmøter

Kvalifikasjonskrav

-Relevant universitets- og høyskoleutdanning på bachelornivå, gjerne innen helse- og sosialfag
-Du har minimum 5 års relevant arbeidserfaring
-Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

-Du er faglig dyktig og har stor interesse for Ombudets fagområder
-Du er flink til å komunisere med ulike typer mennesker som har ulik bakgrunn og livssituasjon
-Du liker å ha varierte arbeidsoppgaver som krever mye av deg
-Du har evne til å arbeide systematisk og selvstendig i en travel hverdag
-Gode samarbeidsevner og samhandlingsevne for å kunne håndtere saker på ulike forvaltningsnivåer
-Du er utadvent, tillitsskapende, blid og positiv
-Du er serviceorientert og løsningsorienter
-Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Politi/Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Tuberkuloseattest etter forskrift.

Lønnsopplysninger

Stillingen innplasseres som spesialkonsulent, off.st.kode 7531. Lønn etter avtale. Arbeidstakere i Fredrikstad kommune tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, avtaler og reglement, herunder pliktig medlemskap i KLP. 
Prøvetid er på 6 måneder.

Søk elektronisk

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk ledige stillinger.

Dersom du ikke får sendt søknaden elektronisk ta kontakt med Marianne Andersen på tlf. 69306245 eller e-post andmar@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vi varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven paragraf 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært i stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.