Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Spesialkonsulent Fritid i Fredrikstad, 100 % fast stilling

Fritid i Fredrikstad (tidligere Fritidsklubbene) har som mål å bidra til at alle barn og unge i Fredrikstad har tilgang til trygge og meningsfulle fritidsaktiviteter. Vi har syv avdelinger med ulik utforming og varierende aktivitetstilbud. Disse er: Ambjørnrød, Gressvik, Lisleby, Ungdomskafé, Skatehallen, Torsnes og Østsiden. Tilbudet spenner fra mindre avdelinger for sosial hygge og enkle aktiviteter, til større avdelinger med et bredere aktivitetstilbud. Tilbudet er gratis, rusfritt, religiøst nøytralt og partipolitisk uavhengig. Virksomheten er en del av kulturetaten i seksjon for kultur miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune. Virksomheten har 24 ansatte fordelt på 14 årsverk. Fritid i Fredrikstad ble besøkt av 28 000 barn og unge i 2017.

Vi kan tilby

Meningsfylt arbeid; formålet med virksomheten er å sikre at alle barn og unge får tilgang til meningsfylte fritidsaktiviteter. Varierte arbeidsoppgaver som favner både rutinemessige administrative oppgaver og utviklingsrettet prosjektarbeid. 
Uformelt arbeidsmiljø sentralt i Fredrikstad, og fleksibel arbeidstidsordning.

Arbeidsoppgaver

Dette er en stiling som favner bredt. Du vil samarbeide tett med virksomhetsleder, og ha hovedansvar for en rekke av virksomhetens administrative arbeidsoppgaver. Disse er blant annet: budsjett- og regnskapsarbeid, planlegging og oppfølging av turnusarbeid, lønnskjøring i Gat og rapportering. Det er også knyttet prosjektoppgaver til stillingen, der du vil bistå virksomhetsleder i oppfølging og gjennomføring av ulike prosjekter. Du vil fungere som prosjektleder ved behov. Du vil også ha en sentral rolle i virksomhetens HMS-arbeid.

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant høyere utdanning på høyskolenivå, fortrinnsvis fra administrasjon og ledelse, og/eller personalledelse. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskrav. Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Det er en forutsetning at du har gode kode koordinerings- og samarbeidsevner, og at du har erfaring fra prosjektarbeid. Du bør kjenne til offentlig forvaltning, og ha erfaring med offentlige anskaffelser. Du har god økonomisk forståelse.

Personlige egenskaper

Du liker å jobbe strukturert og planmessig, samtidig som du evner å takle et hektisk arbeidsmiljø der du må foreta klare prioriteringer. Du er selvstendig, og løsningsorientert av natur. Du bør være utadvendt og kommunisere lett med andre. Det er også viktig for oss at du kan identifisere deg med kommunens verdier som Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Det vil være en fordel om du har god kjennskap til Fredrikstad kommune. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som spesialkonsulent, stillingskode 7531, internkode 5558. 
Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP. (Ansettelse forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.)

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på 
www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789.
Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Jannike Amdam Helland, tlf. 41668633.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes 
(offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.