Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fritid i Fredrikstad søker kreativ formidler, 53 % stilling

Fritid i Fredrikstad (tidligere Fritidsklubbene) har som mål å bidra til at alle barn og unge i Fredrikstad har tilgang til 
trygge og meningsfulle fritidsaktiviteter. Vi har syv avdelinger med ulik utforming og varierende aktivitetstilbud. Disse er: 
Ambjørnrød, Gressvik, Lisleby, Ungdomskafé, Skatehallen, Torsnes og Østsiden. Tilbudet spenner fra mindre 
avdelinger for sosial hygge og enkle aktiviteter, til større avdelinger med et bredere aktivitetstilbud. Tilbudet er gratis, 
rusfritt, religiøst nøytralt og partipolitisk uavhengig. Virksomheten er en del av kulturetaten i seksjon for kultur miljø og 
byutvikling i Fredrikstad kommune. Virksomheten har 24 ansatte fordelt på 14 årsverk. Fritid i Fredrikstad hadde 28 000 
besøkende i 2017. Vi søker nå en kreativ formidler til 53 % fast stilling.

Vi tilbyr

En meningsfull arbeidshverdag, hos oss kan du utgjøre en forskjell i livet til barn og unge hver eneste arbeidsdag! Du blir med på å forme et nytt og spennende tilbud, i en virksomhet som er i stadig utvikling. Varierte arbeidsoppgaver og mulighet for faglig og personlig utvikling. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Hovedoppgaver

Du vil ha ansvar for å planlegge, organisere og gjennomføre kreative aktiviteter i avdelingene Gressvik, Østsiden og i vår Ungdomskafé. Aktivitetene skal tilpasses den enkelte avdeling, og utvikles i samarbeid med avdelingsleder, virksomhetsleder og barn og unge i avdelingene.
Du vil være en del av grunnbemanningen på avdelingen, og vil derfor også bidra med andre enkle driftsoppgaver daglig. Du vil også ha et særlig ansvar for kreative aktiviteter under større arrangementer som Kulturkonfirmasjon, Kulturnatt ol. 
Stillingen omfatter turnusarbeid, med vakter ettermiddag og kveld, både ukedager og helg.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha relevant høyere utdanning, helt eller delvis fra kreative fag. I tillegg må du ha 5 års relevant arbeidserfaring.
Det er en forutsetning at du har et særlig engasjement for barn og unge, og du bør kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig på norsk.

Personlige egenskaper

Dette er en stilling du i stor grad selv vil være med på å forme, det er derfor avgjørende at du er initiativrik og selvstendig. Du bør ha gode evner for planlegging og organisering, samtidig som du må kunne "snu deg rundt" og improvisere. Du er utadvendt og kommer lett i kontakt med barn og unge. Du evner å skape gode rammer for sosiale samlinger, og å nå frem til nysgjerrighet og skaperlyst i barn og unge. 
Hos oss har vi en hektisk og ofte uforutsigbar arbeidshverdag med tidvis høyt støynivå, dette bør du kunne mestre. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som formidler, stillingskode 6559, internkode 2255. Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.
Stillingen er en del av turnus, med arbeidstid ettermiddag, kveld og helg. 
Ansettelse forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på 
www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, 
Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789.
Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Jannike Amdam Helland, tlf. 41668633.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes 
(offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.