Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Avdelingssykepleier 100% fast stilling - omsorgssentre øst

Emil Mørchs Minne ligger sentralt i Borge ved siden av Kjølberg kirke og Fredrikstad korttidsenter.
Sykehjemmet tilhører virksomhet omsorgssentre øst og er et lite og intimt sykehjem med 30 somatiske langtidsplasser.
Emil Mørchs minne har et godt omdømme med fokus på fagutvikling og nærværsamarbeid.
Personalgruppa er inkluderende og stabil med mange felles aktiviteter for ansatte.

Hovedoppgaver

-Skal sammen med virksomhetens lederteam bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
-Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak. Sikre kvaliteten på den direkte tjenesteytingen til brukerne 24 timer i døgnet.
-Iverate den daglige styringen i avdelingen, herunder personalansvar og budsjettoppfølging
-Ivareta arbeidsmiljø

Kvalifikasjonskrav

-Autorisasjon som sykepleier
-Erfaring og praksis fra det fagormrådet virksomheten omfatter
-Kunne kommunisere på norsk, både skriftlig og muntlig

 

Ønskede kvalifikasjoner

-Lederutannelse fra høgskole eller universitetsnivå
-Erfaring med ledelse
-Ønskelig at stillingsinnehaver uten formell kompetanse innen ledelse opparbeider seg dette gjennom et deltidsstudie i ledelse innen avtalt tid.
-Personlig egnethet for stillingen

Personlige egenskaper

-Positiv, fleksibel og løsningsorientert
-Gode samarbeidsevner
-Evne til å samarbeide selvstendig og i team

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som avdelingssykepleier still kode.7239 ved 100% stilling kr 532 120 tillegg for st.hj pg døgndrift

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.

Vi kan tilby

-Et godt arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes verdier MERK(modig engasjert, romslig og kompetent)
-God pensjonsordning
-Lederutviklingsprogram i Fredrikstad kommune

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om å bli untatt offentlighet. Søkeren som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varlset dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes. (Offentlighetsloven §25).
Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.
Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprossess rettes til Kirsti Bjønnes Hansen tlf nr. 69 98 87 71

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.