Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Ass.avd.leder/vernepleier 50%-50% fast - Odinsenteret

Arbeid-/aktivitetstilbudet er en virksomhet organisert i Etat tjenester for funksjonshemmede. Virksomheten har 47 årsverk totalt med 2 avdelinger som er lokalisert 9 ulike steder. Disse organiserer arbeid-/aktivitetstilbud til rundt 80 personer med ulike funksjonhemminger. På Odinsenteret er det 11 ansatte med hovedvekt på vernepleiere og helsefagarbeidere. I august får vi nye brukere, og dette gir muligheter for å være med på å forme et godt tilbud til disse.

Odinsenteret ligger sentralt på Gressvik, og senteret bruker også Skogland og Elingård ute i Onsøy som lokasjon for aktivitetene. Her er bidrar vi med gressklipping og forefallende arbeid for Elingaard Herregård; https://www.fredrikstadoghvaler.no/elingaard-herregrd-onsy-fredrikstad-museum/. 
I tillegg driver vi vedproduksjon på stedet, samt at vi har strandrydding i området. På Skogland driver vi vedproduksjon og turgåing. Odinsenteret har gå-, tekstil- og kjøkkengruppe. Kjøkkengruppa lager lunsj en til to ganger i uka som de andre kan kjøpe. 

Hovedoppgaver

* Bidra til at avdelingen realiserer kommunens visjoner, mål og planer
* Organisering av daglig drift i samarbeid med avd.leder
* Oppfølgingsansvar/primærkontakt for tjenestemottagere
* Kartlegge behov, utarbeide mål og tiltaksplaner
* Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid 
* Delta i ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter
* Samarbeid med pårørende, verger og andre berørte parter
* Ivareta og bidra til et godt arbeidsmiljø
* Faglig ansvar
* Ansvarsvakter
* Medisinansvar, medisinhåndtering og dokumentasjon

 

Kvalifikasjonskrav

* Norsk autoriasjon som vernepleier
* Erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming
* God muntlig og skriftlig framstillingsevne
* Kunnskap og erfaring med brukere som har utfordrende atferd kap. 9
* Erfaring/kunnskap om dokumentasjon
* Det vektlegges evnen til å jobbe selvstendig og ta vernepleierfaglige avgjørelser
* Personlige egenskaper vil bli vektlagt, herunder positiv, fleksibel, bevisst forhold til å være rollemodell som helsepersonell. * Gode samarbeidsevner.
* Førerkort kl.B (kjøre 9 seters buss)

Ønskede kvalifikasjoner

* Erfaring fra tilsvarende stilling
* Erfaring fra organisering og ledelse av personal
* Erfaring med veileding 
* Stor arbeidskapasitet

Ass.avd.leder er en kombinert stilling hvor man i stor grad jobber i miljøet. Det er hektisk til tider, og man må kunne ta raske avgjørelser. Du må like å samarbeide og være trygg faglig.

Vi kan tilby

En spennende arbeidsplass med engasjerte og hyggelige medarbeidere,
som er opptatte av å skape et godt tilbud med meningsfylt innhold. Arbeidstiden er på dagtid, men det er planlagt at virksomheten fra januar 2019 skal jobbe på dagtid i uka, samt hver tredje helg i bolig. Man kan komme med ønsker om hvor man vil jobbe helg.

Menn oppfordres til å søke med tanke på brukergruppas og ansattes sammensetning.

Lønnsopplysninger

I henhold til Hovedtariffavtalen og Fredrikstad kommunes lønns - og stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Janette Holme tlf. 69 30 77 05.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.