Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 100 % fast - Omsorgssenter nord, Glemmen sykehjem

Arbeidssted

Virksomhet Omsorgssentre nord består av tre sykehjem: Glemmen sykehjem, Rolvsøy sykehjem og Smedbakken 
sykehjem.
Glemmen sykehjem ligger sentralt til, med gode kollektive transportmuligheter. Glemmen sykehjem har til sammen 65
langtidsplasser, 10 korttidsplasser og 16 dagplasser. Sykehjemmet har en flott opparbeidet sansehage med paviljong
og drivhus. Stillingen er knyttet til avdeling Trekløver, som er en langtidsavdeling tilrettelagt for personer med demens 
med 23 plasser.
Sykehjemmets motto er: "Omsorg - kvalitet - glede".
Vil du være med å lage gode dager for eldre mennesker som er i behov av tjenestene vi gir i sykehjemmet? Hvis svaret 
er ja, ønsker vi deg velkommen som søker til stillingen!

Stillingsbeskrivelse

Sykepleier har ansvar for direkte pleie og omsorg til beboerne og arbeider tett sammen med deres pårørende. Det 
forventes at sykepleier aktivt bruker Gerica som et arbeidsredskap i hverdagen. Sykepleier har et medansvar for faglig 
utvikling og kvalitet i avdelingen. Sykepleier skal yte tjenester etter de lover og regler som til en hver tid gjelder. 
Sykepleier skal bidra til å realisere virksomhetens mål og planer innen de økonomiske rammer som er gitt.

Kvalifikasjonskrav

- Du må ha autorisasjon som sykepleier
- Du må kunne kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig
- God kjennskap til bruk av dokumentasjon i fagprogrammer

Personlige egenskaper

Vi ser etter en kollega som er både Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Vi søker etter deg som er 
endringsvillig, fleksibel, løsningsorientert og handlekraftig. Du må være faglig oppdatert og engasjert, og ha et ønske 
om å lage best mulige dager for de som bor hos oss. Du må ha tålmodighet til å kunne tåle psykisk og fysisk
krevende utfordringer. Du har godt humør og møter dine kollegaer med respekt og vilje til å gjøre dine kollegaer gode.

Vi kan tilby

- Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
- Vi tar imot deg som ny på en god måte og gir deg god opplæring
- Arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som er opptatt av arbeidsglede og yrkesstolthet
- En virksomhet som er opptatt av forbedringsarbeid

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mndr. må fremlegges ved ansettelse. 
Tuberkuloseattest etter forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, "Om 
kommunen" og "Ledige stillinger". Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Anita Ormbostad tlf. 69 
38 35 21 eller Hilde Kristiansen tlf. 69 38 35 27.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har 
bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det 
vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.