Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 2x100 % fast Ressursenhet etat Omsorgssentre

Fredrikstad kommune søker deg som kan fylle rollen som sykepleier i Ressursenhet Etat omsorgssentre. Vi søker kollegaer som kan være med å bidra innenfor vårt spennende arbeidsområde, i en etat som stadig er i utvikling.
Ressursenhet etat omsorgssentre er en del av Seksjon for helse og velferd i Fredrikstad kommune. Etatens arbeidsfelt dekker seks virksomheter innen sykehjem, omsorgsboliger med heldøgns bemanning og Fredrikstad korttidssenter, i tillegg til en virksomhet som dekker ressursbehovene i virksomhetene. Det er ansatt ca. 600 årsverk i etaten med et nettobudsjett på ca. 450 mill. kr.

Ressursenheten består av 75 årsverk fordelt på sykepleiere, fagarbeidere og assistenter

Stillingsbeskrivelse

Det er ledige faste stillinger for sykepleiere i Ressursenheten Etat Omsorgssentre i Fredrikstad kommune
Noen av stillingene knyttes opp mot Fredrikstad Korttidssenter, men må også påregne å jobbe på andre sykehjemsavdelinger
Ønsker du å jobbe med eldre med sammensatte utfordringer er dette stillingen du bør søke.
Stillingsstørrelsen er fleksibel og etter ønske ved tilsetting. Vi ønsker helst at du jobber 100%
Stillingene er tenkt fleksible med tanke på arbeidssted og arbeidstid, da de skal dekke sykefravær og annet fravær på avdelingene 
Helgebelastning er minimum hver 3 helg

Hovedoppgaver

Utøve sykepleiefaglige oppgaver etter behov i virksomheten
Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen til beboerne og dens nærmeste
Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak 
Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem 
Bidra til å realisere kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer 

Kvalifikasjonskrav

Den som søker må ha norsk autorisasjon som sykepleier 
Du må kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

Ønskelig med erfaring fra sykehjem, hjemmesykepleie eller sykehus
Evne til å lede/veilede og motivere andre, arbeide godt selvstendig og i team
Kunne takle utfordrende situasjoner, være løsningsorientert og strukturert
Gode samarbeidsevner
Fleksibel, da du skal jobbe på flere avdelinger, og ha evne til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag
Evne til å arbeide selvstendig og ha god arbeidskapasitet

Personlige egenskaper

Vi ser etter en kollega som er både Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. 
I tillegg ønsker vi oss at du er fleksibel, og du liker å jobbe både alene og sammen med andre. 
Du trives med ansvar, og gjennom samarbeid gjør du dine kollegaer gode. 
Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne, og er god på å finne løsninger. 
Du er trygg i ditt faglige ståsted og tar tak i ting der det trengs. 
Deg vi søker har god erfaring med ovennevnte arbeidsoppgaver og grunnleggende gode IT-kunnskaper. 
Vi ser etter deg som har en positiv innstilling og et godt humør! 
Du må kunne jobbe strukturert, selvstendig og være løsningsorientert.
Du må trives med en allsidig arbeidshverdag, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Med bakgrunn i personalsammensetningen i vår virksomhet, oppfordres menn til å søke!

Vi kan tilby

Tilsetting i en annerledes virksomhet
Spennende og varierende arbeidsoppgaver i forskjellige avdelinger
Fagdager 2 ganger pr år
Turnus kan tilpasses noe etter behov
Månedsbrev med informasjon 
Egen lukket Facebook gruppe for ansatte

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Ressursenhetens ansatte blir også avlønnet med et fleksibilitetstillegg. For Helsefagarbeiderne er dette kr 10.000 pr år. For høgskoleutdannede er dette kr 25.000 pr. år.

Generelt
Arbeidstakere tilsettes etter Fredrikstad kommunes gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 
Prøvetiden er 6 måneder

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder
Tuberkuloseattest etter forskrift

Søknad sendes

Ressursenhet Etat Omsorgssentre benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål med innlogging/søknadsprosess kan rettes til: Kirsti Herfjord tlf. 69383548 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.