Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider 100 % fast stilling - Ressursenhet etat hjemmesykepleie

Er du vår helsefagarbeider som er klar for en ny utfordring? Vil du jobbe i en spennende virksomhet med høy faglig kompetanse og samtidig ha en turnus som lettere kan kombineres med familielivet? Ønsker du å kunne utvikle deg som helsefagarbeider sammen med andre ansatte med ulik bakgrunn? Vi trenger deg som ønsker å være med på å utvikle vår virksomhet!

Hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune har 6 virksomheter (nord, syd, øst, vest, ressursenheten og fellestjenester). Ressursenheten er en virksomhet som skal bistå med faglig kompetanse og dekke fravær i de øvrige virksomhetene. Vi arbeide på tvers av team i en fast turnus og i minimunn to virksomheter og 6 team.
Hjemmesykepleien kan gi deg en bredde av erfaring i møte med ulike pasientgrupper. Samtidig som møte med ulike virksomheter vil gi deg en faglig utvikling og være en arena hvor du kan møte mange mennesker. 
Turnus over 12 uker med 35,5 t. per uke med dagvakter og kveldsvakter og arbeid hver 3 helg samt en ekstra helg pr 12 uke. 

Hovedoppgaver

Arbeidet vil vesentlig bestå i pleieoppgaver og hjemmesykepleieoppdrag til hjemmeboende.

Kvalifikasjonskrav

- Du er autorisert helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider 
- Du må ha jobbet som helsefagarbeider i minst 3 år
- Det er ønskelig med erfaring fra hjemmesykepleien
- Du har førerkort klasse B 
- Må beherske norsk muntlig og skriftlig
- IKT ferdigheter samt ønske om kjennskap til/erfaring fra fagprogrammet Gerica og Gat
- Du må være egnet til å jobbe i et hektisk miljø og være fleksibel på hvor du jobber 

Personlige egenskaper

- Du er en trygg, tydelig og faglig engasjert helsefagarbeider.
- Du har sunne verdier, høy arbeidsmoral, er endringsvillig og lojal.
- Du er løsningsorientert og jobber godt både selvstendig og i team.
- Du liker bredde, er fleksibel og utfordringer i arbeidsoppgavene.
- Du viser respekt og omtanke for pasienter, pårørende og kollegaer.
- Du har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemer som til enhver tid benyttes i Fredrikstad kommune.
- Du bidrar til vårt gode arbeidsmiljø og har godt humør

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. 
Som ansatt helsefagarbeider i ressursenheten, får du i 100 % stilling et tillegg til tarifflønn på 10.000 kr pr år.

Vi kan tilby

- Mulighet til å påvirke en virksomhet som med arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes verdier MERK (modig, engasjert, romslig og kompetent). 
- Faste fagdager i turnus 
- Tilpasset turnus
- Gode pensjons- og forsikringsavtaler gjennom KLP
- Personalmøter i turnus

Politi / Tuberkulose attest

- Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester
- Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

 

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Inger Johanne U. Helminsen tlf. 69 36 15 73.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.