Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Miljøterapeut; mestring og inkludering, Psykisk helse og rus, 100 % fast

Friskliv og mestring er en virksomhet organisert under seksjon for Helse- og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomheten er lokalisert i Helsehuset i Fredrikstad og består av fem avdelinger; Psykisk helse og rusmestring, Bo og aktivitet, Bo og mestring, Fysio- og ergoterapi og Læring og mestring. Virksomhet friskliv og mestring er i 2018 inne i en endringsprosess med tanke på organisasjonsstruktur og tjenesteinnretning.

Vi lyser ut en 100 % fast stilling som Miljøterapeut. Miljøterapeuten skal arbeide i tverrfaglig team, og stimulere til at alle mennesker med ulike utfordringer kan delta i samfunnslivet og oppleve tilhørighet og mestring. 
Stillingen er plassert i avdeling læring og mestring.

Hovedoppgaver

- Målrettet miljøterapi, både individuelt og i grupper 
- Utvikle og/eller videreutvikle kurs-, mestrings- og aktivitetstilbud
- I samarbeid med private aktører og frivillige lag og foreninger, drifte aktuelle tilbud
- Dokumentasjonsarbeid i Gerica (journalføring og planarbeid)
- Delta i utviklingen av det totale tjenestetilbudet i virksomheten

Kvalifikasjonskrav

- 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå 
- Videreutdanning innen psykisk helse og/eller rusfaglige emner vektlegges
- Relevant erfaringskompetanse vektlegges
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
- Politiattest

Ønskede personlige egenskaper:
- Du er en trygg, tydelig og faglig engasjert person som setter brukerne i fokus
- Du har gode kommunikasjonsevner og egnethet med henhold til relasjonsarbeid 
- Du er kreativ og evner å formidle og motivere de rundt deg

Personlig egnethet vektlegges.

Det må påregnes arbeid på kveldstid enkelte dager.

Vi kan tilby

- Et stimulerende arbeidsmiljø med fokus på mestring og tverrfaglig samarbeid
- Tilhørighet til en spennende virksomhet med et høyt flerfaglig kompetansenivå 
- Gode pensjonsordninger i KLP

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 6675, internkode 3335, rapporteringsbenevnelse Miljøterapeut, kr. 396.200 - 465.300 pr. år avhengig av ansiennitet (+ evt. kompensasjon for relevant videreutdanning).

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. 
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under kunngjøringer/ledige stillinger.

Har du problemer med den elektroniske søknadsprosessen, ta kontakt med førstekonsulent Cecilie Gül på tlf. 69306767.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf. Offentlighetsloven §25. Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.