Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fastlegehjemmel - 0-liste

Arbeidssted

Fredrikstad kommune ønsker å opprette 1-2 nye fastlegehjemler.
Kommunen har 69 fastleger og 4 turnusleger fordelt på 23 legekontor. 
Hjemlene vil bli lokalisert i gruppepraksis sammen med andre fastleger ved eksisterende legesenter i kommunen.

Tildeling av fastlegehjemmel

Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen

Kvalifikasjonskrav

* Krav om norsk autorisasjon.
* Krav om at spesialiseringsforløp i allmennmedisin må være påbegynt.
* Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
* Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.
* Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

* Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
* Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
* Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
* Interesse for kommunalt legearbeid i ulike institusjoner

Arbeidsoppgaver

* Listetak på 1000 pasienter
* Offentlige allmennmedisinske oppgaver kan pålegges i tråd med avtaleverket. Pr dags dato er det ikke tildelt kommunalt arbeid til hjemmelen.
* Deltagelse i kommunal legevakt. Kommunen har en veldrevet og moderne legevakt med kompetent hjelpepersonell.

 

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.