Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Avdelingssykepleier 100% fast Fredrikstad korttidssenter avdeling 3

Fredrikstad korttidssenter tilbyr heldøgns korttidsopphold for pasienter med ulike behov. 
Vi tar imot pasienter til ordinære korttidsopphold, utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, pasienter til avlastning, vi tilbyr opptrening og lindrende behandling. Senteret er en aktiv og spennende arbeidsplass med ca. 1300 innleggelser i året og mange faglige utfordringer.

Fredrikstad kortidssenter har 3 avdelinger med 87 plasser. Det er ledig fast stilling for avdelingssykepleier for tiden knyttet til avdeling 3, en somatisk korttidsavdeling med 33 plasser.

Avdelingen har to fagutviklingssykepleierstillinger. Disse stillingene skal være en støtte for avdelingsleder i den daglige driften. De har blant annet medansvar for virksomhetens kvalitetsarbeid, oppfølging og revidering av tiltaksplaner og for å sikre kvaliteten på den direkte tjenesteytingen.
Vi jobber systematisk med fagutvikling og har stort fokus på nærværsarbeid.

Som avdelingssykepleier i Fredrikstad kommune vil du delta i Lederutviklingsprogram for avdelingssykepleiere og være en del av virksomhetens ledergruppe. 

Stillingsbeskrivelse

- Faglig ansvarlig for at tjenesten i avdelingen drives iht. gjeldende lover, forskrifter og planer 
- Har budsjettansvar og er ansvarlig for at avdelingen drives innenfor tildelt økonomisk ramme
- Har personalansvar, herunder ansvarlig for HMS og arbeidsmiljø
- Er rapporteringsansvarlig for avdelingens drift
- Skal arbeide innovativt og skal gjennom virksomhetens lederteam sørge for at etaten og virksomheten realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer 

Kvalifikasjonskrav

- Autorisert sykepleier
- Lederutdanning fra høyskole eller universitet og erfaring i ledelse
- Kunnskap om Gat og oppfølging av turnus 
- Gode IKT kunnskaper
- Gode økonomikunnskaper 

Personlige egenskaper

Vi søker en kollega som er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent
-Er endringsvillig, handlekraftig, løsningsfokusert og fleksibel
- Må kunne tenke langsiktig og helhetlig
-Kan jobbe systematisk og ryddig for å nå mål og visjoner innenfor gitte rammer av lovverk og økonomi
-Er teambygger
-Er faglig oppdatert og engasjert
-Har god fremstillingsevne muntlig og skriftlig i norsk språk

Personlig egnethet vektlegges i forhold til arbeidsmiljø, interesse for fagutvikling og kvalitet i tjenesten. Vi ønsker en leder som er positiv, målrettet og har gjennomføringsevne. 

Vi kan tilby

-En spennende og utviklende jobb med dyktige kollegaer som er opptatt av arbeidsglede og yrkesstolthet 
-Lederutviklingsprogram
-Gode pensjonsordninger i KLP

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommune sitt gjeldende lønns- og stillingsregulativ.

Generelt:
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 mndr 

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledigstilling.
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Spørsmål vedrørende/innlogging søknadsprosessen kan rettes til: Hilde Ødegård / Ingjerd Offenberg tlf. 48867180
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, enterprise personalia, velg fane Hjem og trykke ledig stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.