Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 100 % fast - Omsorgssentre nord, Smedbakken sykehjem

Arbeidssted

Virksomhet Omsorgssentre Nord består av tre sykehjem: Smedbakken sykehjem, Glemmen sykehjem og Rolvsøy 
sykehjem 
Smedbakken sykehjem ligger sentralt til i fht kollektiv transport og gode sykkelstier. Det er kort vei til Fredrikstadmarka 
og nærmiljøet har flere barnehager og skoler. Smedbakken har 60 langtidsplasser fordelt på tre avdelinger. Stillingen 
er knyttet til avdeling Smia, som er en somatisk avdeling med 28 langtidsplasser.
Sykehjemmet har fine opparbeidede sansehager. Sykehjemmets visjon er: "Vi går for det lille ekstra med den enkelte i 
fokus". Vil du i felleskap med oss være med å lage gode dager for våre beboere som er i behov av faglig kompetanse, 
trygghet og god omsorg? Hvis svaret er ja, ønsker vi deg velkommen som søker til stillingen!

Stillingsbeskrivelse

Sykepleier har ansvar for direkte pleie og omsorg til beboerne og arbeider tett sammen med deres pårørende. Det 
forventes at sykepleier aktivt bruker Gerica som et arbeidsredskap i hverdagen. Sykepleier har et medansvar for 
faglig utvikling og kvalitet i avdelingen. Sykepleier skal yte tjenester etter de lover og regler som til en hver tid gjelder. 
Sykepleier skal bidra til å realisere virksomhetens mål og planer innen de økonomiske rammer som er gitt.

Kvalifikasjonskrav

- Du må ha autorisasjon som sykepleier
- Du må kunne kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig
- God kjennskap til bruk av dokumentasjon i fagprogrammer

Personlige egenskaper

Vi ser etter en kollega som er både Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Vi søker etter deg som er endringsvillig, 
fleksibel, løsningsorientert og handlekraftig. Du må være faglig oppdatert og engasjert, og ha et ønske om å lage best 
mulige dager for de som bor hos oss. Du må kunne mestre å ha ansvar for flere avdelinger. Du må ha god tålmodighet 
og kunne tåle psykiske og fysiske krevende situasjoner. Du har godt humør og møter dine kollegaer med respekt og 
vilje til å gjøre dine kollegaer gode.

Vi kan tilby

- Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
- Vi tar imot deg som ny på en god måte og gir deg god opplæring
- Arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som er opptatt av arbeidsglede og yrkesstolthet
- En virksomhet som er opptatt av forbedringsarbeid

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommune sitt lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, "Om 
kommunen" og "Ledige stillinger". Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Anita Ormbostad tlf. 69 
38 35 21 eller Hilde Kristiansen tlf. 69 38 35 27.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har 
bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det 
vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.