Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefag/hjelpepleier/omsorgsarb.i passiv nattvaktst.Opal/Nj

Vi søker Helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider i stillingsprosent 66,67% , lønnsprosent 40,38%. i Opal/Njårdsvei bofelleskap.

Fast stilling med arbeid hver 3.helg.

Stillingen er ledig fom 1.10.18.

Arbeidstid er fra kl 22.45 - 08.45 på ukedager. Lørdag og søndag slutter vaktene kl 9.15. Det er aktiv arbeidstid fra vakten starter til kl. 24.00. Fra kl 24.00 til 0.6.00 sovende nattevakt , fra kl 06.00 aktiv til arbeidstidens slutt

Opalveien/Njårdsvei er en stor avdeling fordelt på 2 forskjellige boliger. Det er til sammen 17 brukere med svært 
varierende bistandsbehov. Personalgruppen består av 65 fast ansatte, hvorav ca. 20 har høyskoleutdannelse.

Denne stillingen er på Opalveien bofelleskap, et bofellesskap med 8 brukere. 

Arbeidsområde

* Gi praktisk bistand til og veilede/motivere våre tjenestemottakere.
* Målrettet og strukturert miljøarbeid.
* Noen praktiske arbeidsoppgaver.
* Bistå brukere og påse at de kommer på arbeid/dagsenter.
* Kjøre bruker/brukere til arbeid/dagsenter. 

Kvalifikasjonskrav

* Utdanning som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider med off.godkjent med autorisasjon.
* Arbeidserfaring med mennesker med psykisk utviklingshemming er en fordel.
* Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig.
* Personlig egnethet for stillingen.
* Førerkort.

Ønskede kvalifikasjoner

* Fordel med kjennskap til fagprogrammet Gerica.
* Erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming.
* Erfaring/kunnskap om observasjon og dokumentasjon.
* Kunne foreta nødvendige vurderinger og ta selvstendige avgjørelser.
* Evnen og vilje til å samarbeide med andre.
* Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

* Fast stilling.
* Faglig og personlig utvikling.
* Hyggelige kollegaer og godt arbeidsmiljø.
* Gode forsikring og pensjonsordninger.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Birgit Brevik tlf. 69 30 77 13, eller 
Lise Blake tlf. 69 30 55 27
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.