Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Barne- og ungdomsarbeider 50 % - to faste stillinger, Sagabakken skole

Er du vår sykepleier/vernepleier som er klar for en ny utfordring? Vil du jobbe i en spennede virksomhet med høy faglig kompetanse og samtidig ha en turnus som lettere kan kombineres med familielivet? Ønsker du å kunne utvikle deg som sykepleier/vernepleier sammen med andre ansatte med ulik bakgrunn? Vi trenger deg som ønsker å være med på å utvikle vår enhet!

Hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune har 6 virksomheter som bistår pasienter i egne hjem. Ressursenheten er en virksomhet som skal bistå de andre virksomhentene med fast personell og høy faglig kompetanse. Vi er ca 60 ansatte og i stadig vekst. Hos oss får du mulighet til å utvikle deg blant tverrfaglige yrkesgrupper og møter et stort faglig miljø. Vi arbeider på tvers av team i en fast turnus og i minimunn to virksomheter og 6 team.
Turnus over 12 uker med 35,5 t. per uke med dagvakter og kveldsvakter hvor det er stor mulighet for fleksibilitet. Arbeid hver 3 helg.

Som ansatt sykepleier/vernepleier i ressursenheten, får du i 100 % stilling et tillegg til tarifflønn på 25.000 kr pr år.

Fredrikstad kommune har et godt utviklet kvalitetssytem, og benytter seg av systemer som Gat og Gerica. 

Hovedoppgaver

" Du skal yte faglig forsvarlige tjenester til hjemmeboende pasienter. 
" Du kartlegger sykepleiebehov, prioriterer og iverksetter tiltak i tett samarbeid med fag- og samhandlingssykepleiere og primærkontakter på teamene. 

Kvalifikasjonskrav

" Du er autorisert sykepleier/vernepleier 
" Du har førerkort klasse B 
" Du må beherske norsk skriftlig og muntlig 
" Ønskelig med relevant erfaring fra Gat og Gerica

Personlige egenskaper

" Du er en trygg, tydelig og faglig engasjert sykepleier/vernepleier.
" Du har sunne verdier, høy arbeidsmoral, er endringsvillig og lojal.
" Du er løsningsorientert og jobber godt både selvstendig og i team.
" Du er fleksibel i forhold til hvor du jobber.
" Du liker bredde og utfordringer i arbeidsoppgavene.
" Du viser respekt og omtanke for pasienter, pårørende og kollegaer.
" Du har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemer som til enhver tid benyttes i Fredrikstad kommune.
" Du bidrar til vårt gode arbeidsmiljø og har godt humør

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. 
Som ansatt sykepleier/vernepleier i ressursenheten, får du i 100 % stilling et tillegg til tarifflønn på 25.000 kr pr år

Vi kan tilby

" Faglige utfordringer og varierende sykepleierfaglige utfordringer
" Inkluderende arbeidsmiljø med god lederstøtte
" Fagutvikling, med fagdager i turnus, praksisveiledning og mulighet for hospitering
" Veiledningsgrupper
" Fleksibel arbeidstid, som i stor grad er tilpasset akkurat deg
" Gode ferieordninger
" Gode pensjons- og forsikringsavtaler gjennom KLP

Politi / Tuberkulose attest

" Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester
"Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Inger Johanne U. Helminsen tlf. 6936 1573.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.