Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

SFO-assistent 45% fast stilling ved Hauge skole

Arbeidssted

Hauge skole er en 1.-7. skole beliggende på Rolvsøy, nord i Fredrikstad. Skolen har ca. 220 elever og 30 ansatte. SFO har for tiden ca. 44 barn. Hauge skole tilbyr et godt arbeidsmiljø med vekt på et godt samarbeid mellom alle yrkesgrupper. Skolens satsningsområder er lesing, regning og vurdering for læring. Skolen er en PALS- skole, noe som gjør at både elever og alle voksne har det samme fokuset på ansvar, omsorg og respekt. Vi har fokus på positiv forsterkning.

Hovedoppgaver

Arbeid med enkelt elever og elevgrupper på SFO.

Kvalifikasjonskrav

Erfaring med arbeid med barn
Tåle et høyt tempo, både inne i basen, svømming og ute på tur. 
Liker og trives med å jobbe med barn. 
Behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig. 

Ønskede kvalifikasjoner

Være en trygg voksen og en god rollemodell for barna. 
Ha gode samarbeidsevner, og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
Være selvstendig og initiativrik, kunne skape spennende prosjekter for barna på SFO.
Være serviceinnstilt overfor både elever og foresatte. 
Personlig egnethet og referanser vektlegges. 

Stillingsbeskrivelse

Være selvstendig, og samtidig kunne samarbeide med andre fagpersoner for at elever skal lykkes i skolen. F.eks. støtte barn som har utfordringer med sosialsamhandling. 
Oppfølging av barn på SFO. Planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter og prosjekter med barna på SFO, i samarbeid med de andre ansatte. 

Vi kan tilby

Et positivt og godt arbeidsmiljø
Flotte elever og ansatte
Mulighet til å påvirke sitt eget arbeid blant annet ved å skape kreative og lærerike prosjekter for barn på SFO. 

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 6572, assistent SFO, internkode 1141, årslønn i full stilling fra kr 293 500 - 396 200 avhengig av ansiennitet.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig 
medlemskap i pensjonskasse. Ansettelser forutsetter framlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. 
Tuberkuloseattest må framlegges i henhold til forskrift.

 

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige Legge inn riktig navn og telefonnummer på kontaktperson 
stillinger/kunngjøring. 
Dersom du er intern søker går du til FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen hjem og trykk på "ledige stillinger".
Spørsmål vedrørende innlogging eller til søknadsprosessen rettes til Hauge skole tlf. 69 36 31 70. Kontaktperson Kristine Winsvold tlf. 69 36 31 90 eller John Heien 69 36 31 73

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ikke kan imøtekommes 
(Offentlighetslovens §25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.