Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vi søker etter etatssjef ved Etat vann, avløp og renovasjon

Seksjon for teknisk drift har for tiden ledig stilling som etatssjef ved Etat for vann, avløp og renovasjon. Vi søker deg som ønsker å delta i arbeidet med å lede og utvikle etaten med sine underliggende virksomheter: vann og avløp, renovasjon og maskinsentralen. 
Etat for vann, avløp og renovasjon er organisert under Seksjon for teknisk drift (TD) i Fredrikstad kommune.

Seksjonen ledes av kommunalsjef, og som etatssjef vil du bli en del av kommunalsjefens strategiske ledergruppe.

Som etatsjef får du ansvar for å sikre en helhetlig, strategisk og operativ ledelse, og for at virksomhetene blir drevet på en effektiv og innovativ måte. Videre skal du sørge for at virksomhetene er godt koordinert og samordnet med andre virksomheter, etater og seksjoner. Du skal jobbe med å sørge for en kostnadseffektiv forvaltning, optimalisering av driften og koordinerte interne prosesser for å møte brukernes behov på en profesjonell og proaktiv måte. Det legges vekt på innovativ utvikling innenfor kommunens Smart Fredrikstad strategi (SMART vann).

Vi kan tilby

 • En utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • En unik mulighet til å utvikle morgendagens by sammen med dyktige og dedikerte kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram

Hovedansvarsområder

Etatssjefen har ansvar for faglig og økonomisk ledelse av etaten. Du skal også være en tydelig og synlig leder, og ta ansvar for å utvikle gode ledere og medarbeidere. 
Øvrige ansvarsområder for stillingen:

 • drift og forvaltning av kommunalteknisk infrastruktur for vann og avløp
 • renovasjonstjenester, næringsrenovasjon og slamtømming
 • forvaltning av kommunens samlede bil- og maskinpark
 • være kontaktpunkt mot eksterne parter
 • videreutvikle og samordne arbeidet i etatens virksomheter og bidra til forbedring, forenkling og innovasjon
 • bidra til at etaten og dens virksomheter er åpen, proaktiv og løsningsorientert
 • bidra til god samhandling med øvrige seksjoner og etater
 • bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner
 • være ansvarlig for god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak

Kvalifikasjonskrav

I denne stillingen krever vi at du har relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå, gjerne innen kommunalteknisk område, miljø, renovasjon eller andre relevante fagområder. Du har arbeidserfaring fra relevant fagkrets. Ledererfaring fra offentlig sektor eller annen relevant virksomhet, er også nødvendig. Du må være god til å kommunisere muntlig og skriftlig, på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er en fordel om du har lederutdanning. Du bør også ha erfaring fra, og god forståelse for, samhandling og samspill mellom politisk og administrativt nivå. Erfaring med ansvar for utviklings- og endringsprosesser fra tidligere lederstillinger er også en fordel. Du bør ha innsikt i relevante lov- og avtaleverk, ha erfaring med mediehåndtering og være alminnelig god innen IKT og økonomi.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • er analytisk, har evne til å se helheten og kunne tenke langsiktig og strategisk for etaten.
 • trives med å ha en synlig og aktiv rolle, er utadvendt og relasjonsskapende.
 • er opptatt av å involvere og lytte til sine medarbeidere, og kan reflektere over egen lederstil.
 • kan inspirere og engasjere, samtidig som du er tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger.
 • er ydmyk for andres faglighet, er opptatt av utvikling og nytenkning, og er god til å dele kunnskap og samarbeide med andre.
 • er ambisiøs og målbevisst, og samtidig strukturert, leveringsdyktig og serviceinnstilt.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale. Stillingen er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under
ledige stillinger/kunngjøringer.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen, tlf. 69361482 eller e-post: wlan@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.