Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Spesialkonsulent ved Kemnerkontoret 100% - Vikariat

Avdelingen for kommunale krav - Kemnerkontoret

Kemnerkontorets arbeidsområde omfatter pr i dag fellesinnkrevingen av skatte- og avgifter for staten, samt utfakturering og innkreving av kommunale krav i Fredrikstad og Hvaler kommune. Kontoret har i dag 37 årsverk og er organisert i 4 avdelinger. En av dem er avdelingen for kommunale krav som består av 11 årsverk. Avdelingen er delt i to team, et på utfakturering og et på innkreving. Faktureringsteamet består av 4 personer.

Spesialkonsulent innen fakturering

Ved avdelingen for kommunale krav, team utfakturering er det ledig et svangerskapsvikariat i 100 % stilling som spesialkonsulent med tiltredelse snarest, og med varighet ut januar 2020.

Stillingens hovedoppgaver

Stillingen vil ha et overordnet ansvar for kommunikasjon og arbeidsflyt mellom kemnerkontoret og virksomhetene vi fakturerer for. Stillingen har også ansvaret for å videreutvikle kemnerkontorets utfakturering, herunder vedlikeholde kommunens kunderegister, kvalitetssikre og forenkle arbeidet med grunnlagsdata samt være et bindeledd mellom kemnerkontoret og virksomhetene.

Stillingen innebærer bl.a. saksbehandling vedr. søknader om redusert foreldrebetaling i barnehager og skolefritid, kvalitetssikring av fakturagrunnlag m.m. samt gjennomføring av utfakturering innenfor flere hovedområder i kommunen.

Det kan også påregnes andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

  • Bachelorgrad hovedsakelig innenfor regnskap eller økonomi
  • Interesse for og erfaring fra arbeid med fakturering eller tilsvarende arbeid
  • Gode IKT-kunnskaper og god IKT-forståelse
  • Det er en fordel med kunnskap om Visma Enterprise 

Personlige egenskaper

  • Stor arbeidskapasitet, selvstendighet og nøyaktighet
  • Utviklingsorientert og nytenkende
  • Evne til å søke råd og dele kunnskap
  • Gode samarbeidsevner, positiv og fleksibel innstilling

Vi legger også stor vekt på personlig egnethet.

 

Lønnsopplysninger

Vi har et hyggelig arbeidsmiljø og fleksitid. Stillingen lønnes som spesialkonsulent med stillingskode 5558. Lønn etter tariffavtale. Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger/bierverv og/eller næringsinteresser.

Søknad sendes

Kemnerkontoret benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillingsannonser/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk ledige stillinger.
Dersom du ikke får sendt søknaden elektronisk ta kontakt med Monica Bøen på tlf 69 36 79 02 eller monboe@fredrikstad.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.