Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 100% - Hjemmesykepleie øst

Arbeidssted

Hjemmesykepleie øst yter tjenester til hjemmeboende pasienter og pasienter boende i omsorgsbolig i Fredrikstad
kommune.
Virksomheten har 81,4 årsverk med variert kompetanse innenfor psykiatri, demens, kreft og palliasjon. Vi søker nettopp deg
med på laget, for å gi kommunens innbyggere tjenester med god kvalitet.
Hjemmesykepleie øst består av tre team som dekker områdene Østsiden, Borge og Østsiden Eldresenter som er en
bemannet omsorgsbolig. Hjemmesykepleie Øst har kontorer i nye og moderne lokaler i Roald Amundsensvei 32 A,
1654 Sellebakk.
Vi har nå ledige sykepleiestillinger for tiltredelse etter avtale.

Stillingsbeskrivelse

Turnus over 12 uker med 35,5 t. per uke med dagvakter, kveldsvakter og arbeid 3. hver helg.

Hovedoppgaver

 • Du yter sykepleieoppgaver til hjemmeboende pasienter.
 • Du kartlegger sykepleiebehov, prioriterer og iverksetter sykepleietiltak.
 • Du sikrer kvaliteten i den direkte tjenesteytingen.
 • Du bidrar til at teamet realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
 • Du kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig.

Kvalifikasjonskrav

 • Du er autorisert sykepleier.
 • Du har førerkort klasse B.
 • Du tar ansvar, er faglig oppdatert og liker å jobbe med ulike faglige utfordringer.
 • Du er engasjert, strukturert, fleksibel, har godt humør og arbeider godt både selvstendig og i team.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra hjemmesykepleie.
 • Har IKT ferdigheter og kjennskap til/erfaring fra fagprogrammet Gerica.

Personlig egnethet vektlegges i forhold til kommunikasjonsevner, samhandling og ivaretakelse av arbeidsmiljøet.

Vi kan tilby

 • Faglige utfordringer i et aktivt og spennende arbeidsmiljø.
 • Mulighet til å påvirke en virksomhet med arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes verdier MERK (Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent)
 • Innovativ tjenesteadministrasjon og arbeidsformer.
 • Ukentlig internundervisning
 • Leasingbiler
 • Arbeidstøy.
 • Gratis parkering
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkulose og MRSA attest i
henhold til forskrift.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan
imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og
hvilket kjønn de har.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som sykepleier, stillingskode7174/3330, 100 % stilling fra kr 396 200 - kr 473 300
avhengig av lønnsansiennitet.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.