Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider 59,15 % fast natt Omsorgssentre syd

Solliheimen sykehjem ligger sentralt på Kråkerøy i Fredrikstad kommune. Virksomheten er en del av Omsorgssentre 
syd, den har 2 avdelinger og 58 beboere. Solliheimen sykehjem fremstår som et sykehjem med et positivt og godt 
omdømme og har mange hyggelige og kompetente medarbeidere. Vi søker en kollega som kan være med å bidra 
innenfor vårt spennende arbeidsområde, i en etat som er i stadig utvikling. Vi har fra januar 2019 ledig 59,15 % fast stilling på natt.

Stillingsbeskrivelse

Helsefagarbeider skal yte tjenester i samsvar med virksomhetens visjon, mål og planer, og etter de lover og forskrifter som regulerer tjenesten. Helsefagarbeider utfører direkte pleie og omsorg til beboere, er medansvarlig for kvaliteten av tjenesten, er medansvarlig for rapport og dokumentasjon, er medansvarlig for et godt arbeidsmiljø og deltar i virksomhetens utviklingsarbeid. Plikter å holde seg faglig oppdatert.

Kvalifikasjonskrav

Stillingsinnehaver må være autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider
Må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

  • Gode datakunnskaper og kunnskap om kommunens dataverktøy Gerica
  • Erfaring fra eldreomsorg

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent

  • Faglig engasjert
  • Positiv og fleksibel, evne til å se løsninger og være endringsvillig
  • Gode samarbeidsevner
  • Ansvarsbevisst, ryddig, og stabil.

Vi kan tilby

  • Arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som er opptatt av arbeidsglede og yrkesstolthet
  • Godt faglig fellesskap
  • En spennende virksomhet i utvikling
  • En virksomhet som er opptatt av forbedringsarbeid

 

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som helsefagarbeider i stillingskode 7076/2132, årslønn i full stilling kr. 338.800 - 420.200 
avhengig av ansiennitet.

Generelt
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 mnd.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjemaet " Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser," skal fylles ut av alle personer som skal
tiltre stilling innen helse-og omsorgstjenester.

Søknad sendes

Omsorgssentre syd benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under Ledig stilling.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Evt. problemer med innlogging/søknadsprosess kan rettes til: Einfrid Rimehaug tlf 69 95 81 71 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har 
bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det 
vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.