Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier, 100 % vikariat - akuttavdelingen

Arbeidssted

Ved Fredrikstad kommunes akuttavdeling er det ledig 100 % svangerskpasvikariat som sykepleier fra 7. januar 2019 - 1.mars 2020

Akuttavdelingen ligger i Helsehuset i Fredrikstad sammen med Fredrikstad og Hvaler legevakt og kommunens Rehabiliteringsavdeling. Avdelingene ved helsehuset har virkelighetsbemanning som betyr at vikarbehovet er innbakt i faste stillinger og de ansatte må kunne arbeide på tvers av avdelingene ved behov. Her blir du som ansatt en del av et større og spennende arbeidsmiljø med stor faglig kompetanse.

Akuttavdeling ved Helsehuset har 11 Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD) og 9 korttidsplasser. 
Avdelingen er organisert i virksomhet Medisinsk tjenester i Etat hjemmesykepleie.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med relevant erfaring fra kommune - og spesialisthelsetjenesten

Personlige egenskaper

 • engasjert i sykepleiefaget 
 • gode samarbeidsevner 
 • fleksibel
 • ansvarsbevisst og selvstendig 
 • har en strukturert og ryddig arbeidsform

Personlig egnethet for stillingen vektlegges. Vi søker etter en kollega som bidrar positivt i arbeidsmiljø og deler av sin fagkunnskap. 

Vi kan tilby

 • Todelt turnus med dag og aftenvakter. Vi har turnuser med langvakter (12,5 t) hver fjerde helg eller turnus med arbeid hver tredje helg (8 timers vakter)
 • Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Undervisningsdager i turnus

Lønnsopplysninger

Tilsetting på kommunale vilkår. Kompetanselønn etter gjeldene regler i Fredrikstad kommune.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Nina Holmen Pedersen, tlf 69 95 94 55
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.