Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

2x100% fast vernepleier stilling ved Bjørnebyvn. 1

Arbeidssted

Bjørnebyveien 1 ligger under Etat Tjenester til funksjosnhemmede, som gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemninger og/eller utviklingshemning.
Virksomhet syd/vest har til sammen ca.160 årsverk fordelt på 7 avdelinger. Vi har to ledige vernepleier stillinger ved Bjørnebyveien 1. Tjenesten i etaten arbeider etter en helhetlig modell som skal fylle krav til brukermedvirkning og kvalitetssikring, samt sørge for at personer med funksjonshemming/utviklingshemming får et individuelt, faglig forsvarlig og helhetlig tjenestetilbud. Ansatte som tilterer i stillingene jobber turnus med tredje hver helg.

Stillingens hovedarbeidsområde:

Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å ivareta arbeidsmiljøet

Hovedoppgaver

 • Faglig ansvar inkludert primærkontaktansvar for en eller flere brukere
 • Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid 
 • Medisinansvar, medisinhåndtering og dokumentasjon
 • Samarbeid med pårørende, kollegaer og andre instanser
 • Utarbeidelse av mål og tiltaksplaner
 • Gi og motta veiledning, faglig opplæring av kollegaer
 • Ansvarsvaktoppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som vernepleier
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser
 • Erfaring/ kunnskap ift kap. 9 i Lov om helse - og omsorgstjenester og kap.4 i Pasient - og brukerrettighetsloven

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid med sammensatte funksjonsvansker
 • Erfaring og kunnskap om dokumentasjon 
 • Gode datakunnskaper GAT, Gerica, kommunens kvalitetssystem

Personlige egenskaper

Personlig egenskaper vil bli vektlagt, herunder positiv, fleksibel, engasjert og bevisst forhold til å være rollemodell som helsepersonell. Du liker og samarbeide med andre, samtidig som du har evne til å jobbe selvstendig

Vi kan tilby

En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende oppgaver. Vi har godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og positiv innstilling. Vi har faste personalmøter i turnus for å sikre kvalitet i tjenestene.
Kommunen har gode pensjons og forsikringsordninger.
Vi kan på sikt også tilby ønsketurnus med langvakter/ og dag/kveld turnus. 

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Janette Holme tlf. 69 30 77 05.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.