Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Bibliotekar ved Fredrikstad bibliotek, 100 % fast stilling

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % fast stilling som bibliotekar. 
Stillingen er plassert i seksjon for kultur, miljø og byutvikling ved virksomhet Fredrikstad bibliotek.

Fredrikstad bibliotek er et av landets større bibliotek, med 29 ansatte. Vi er organisert med hovedbibliotek i Fredrikstad sentrum og to filialer. Den nye stillingen vil for tiden være tillagt voksenavdelingen på hovedbiblioteket, men vil også ha vakter på barneavdelingen og filialene.

Vi søker deg som har engasjement for bibliotek, som vil være med å videreutvikle biblioteket til en attraktiv møteplass, og som er en positiv og utadvendt lagspiller.

Hovedoppgaver

 • Delta i oppsatt vaktplan, og i daglig drift og veiledningsarbeid
 • Drive aktivt med formidling, både muntlig og skriftlig, til voksne, ungdom og barn
 • Praktisk arbeid med istandgjøring av bøker og annet materiale

Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha minimum bachelorgrad innen bibliotek- og informasjonsfag
 • Du har erfaring fra arbeid med barn og unge

Ønskede egenskaper

 • Du har god og oppdatert kunnskap om litteratur- og mediefeltet
 • Du har samfunnsengasjement og interesse for bibliotekets formidlingsvirksomhet
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi kan tilby

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver i et av landets største bibliotek
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere
 • Gode pensjons- og personalordninger

Lønnsopplysninger og arbeidsvilkår

Stillingen avlønnes som bibliotekar I.
Stillingens arbeidstid følger oppsatt vaktplan, normalt 1 kveldsvakt per uke samt lørdagsvakt hver fjerde uke. 
Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid
fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på 
www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige 
stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller e-post mamo@fredrikstad.kommune.no.
Spørsmål om stillingen rettes til biblioteksjef Ib Aarmo, tlf. 69 38 34 03, mobil. 95150883 eller epost ibaar@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.