Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

2.gangs utlysning - Vernepleier 100% fast - Haugeløkka/Falcheveien

Arbeidssted

Etat tjenester til funksjonshemmede gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemninger og/eller 
utviklingshemning. Etaten er delt inn i fem virksomheter. Virksomhet nord har ca. 143 årsverk fordelt på fem avdelinger. 
Den ledige stillingen er ved avdeling Falcheveien/Haugeløkka. Avdelingen har ca. 36 årsverk, døgntjeneste og fordelt på
tre enheter. Avdelingen gir tjenester til mennesker med varierte og sammensatte behov. I tillegg til brukerne i 
bofellesskapene, gir avdelingen også tjenester til enkelte personer i nærområdet. 
Stillingen jobber todelt turnus med arbeid hver tredje helg. 
Vi ser etter deg som har godt humør, er positiv til utfordringer, endringer og som kan bidra til en bedre og enklere 
hverdag for våre brukere ut ifra deres forutsetninger. Veiledning og motivasjonsarbeid er viktig når du gir tjenester til 
våre brukere innenfor praktisk bistand, opplæring, hjemmehjelp og helsetjenester.

Hovedoppgaver

Som vernepleier hos oss skal du bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og 
planer. Du er modig, engasjert, romslig og kompetent som representerer kommunens verdier. Du er med på å 
opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Du skal kartlegge behov, prioritere og iverksette tiltak for å sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen. Dine 
ansvarsoppgaver vil i tillegg til direkte miljøarbeid være veiledning og faglig opplæring av ansatte i avdelingen, 
medikamenthåndtering og ansvarsvakt. Du er tiltaksplanansvarlig, har ansvarsvakter og 
primærkontaktansvar/fagansvar. Dette innebærer også å lede og delta aktivt på møter rundt bruker.

Kvalifikasjonskrav

Du har autorisasjon som vernepleier.
Kunnskap om Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, og erfaring innenfor kapittel 9, som omhandler 
rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemning

Det er også nødvendig at du er god til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk.
Du har sertifikat klasse B.

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring og kunnskap med data som arbeidsverktøy, spesielt rundt fagprogrammet Gerica
Kan nyttiggjøre deg, og veilede andre, til en god faglig tilnærming når det gjelder brukere med 
atferdsproblematikk
Engasjement for brukergruppen 
Du har erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemning.
Du har erfaring fra arbeid med personer med atferdsproblematikk, psykiske lidelser, og målrettet miljøarbeid.

Du liker å jobbe med mennesker og har evne til innlevelse og engasjement. Du trives med å jobbe med personer som 
har atferdsproblematikk. Du liker å jobbe selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner. Du har godt humør,
endringsoptimisme, er engasjert og klar for nye spennende og varierte utfordringer.

Vi ønsker at du er fleksibel og ser løsninger, og at du trives med å ha ansvar. Du kjenner deg igjen i kommunens 
verdier Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Ved tilsetting legger vi vekt på personlig egnethet.
Menn oppfordres til å søke.

Vi kan tilby

Gode pensjonsons og forsikringsordninger. Grundig opplæring med godt kjent personale. Vi har et sosialt, aktivt og 
inkluderende arbeidsmiljø, der godt humør og latter preger arbeidshverdagen. Hos oss møter du et godt arbeidsmiljø 
med en god blanding av kvinner og menn.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommunes etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Lise Lundestad Blake, 
tlf. 69 30 55 27. Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder.

Dersom du er intern søker, bør du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes 
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.