Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Medarbeider i team kvalitetssikring, vann og avløp

Arbeidssted

Virksomhet Vann og avløp inngår i Etat for vann, avløp og renovasjon i seksjon Teknisk drift i Fredrikstad kommune. Etaten har 80 ansatte hvorav halvparten er ansatt i virksomhet Vann og avløp. Avdelingen har ansvar for drift, forvaltning og fornyelse av kommunens vann og avløpsnett.

Hovedoppgaver

Stillingen vil inngå i et team på 6 medarbeidere som betjener kommunens spyle- og sugebiler, utfører TV-inspeksjon av avløpsledninger samt utfører trykkprøving og desinfeksjon av vannledninger. Alle de beskrevene oppgavene kan bli aktuelle i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves førerkort klasse C samt dokumentert praksis fra tilsvarende arbeid. Videre er det ønskelig med relevant fagbrev.

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide selvstendig, gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet.

Lønnsopplysninger

Lønn som fagarbeider eller spesialarbeider. Kompensasjon for eventuell deltagelse i beredskapsvaktordning kommer i tillegg.

Søknad sendes

Teknisk drift benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT.

Dersom du ikke får sendt søknaden elektronisk ta kontakt med personalkonsulent, Greta Ekmann, telefon 69 95 9454. 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes 
(offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.