Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vi søker virksomhetsleder for virksomhet bomestring

Friskliv og mestring etableres som en egen etat i Seksjon helse og velferd fra 01.01.2019. 
Etaten vil bestå av fire virksomheter: virksomhet friskliv, virksomhet mestring, habilitering og rehabilitering, virksomhet livsmestring og virksomhet bomestring. Fredrikstad kommune lyser derfor ut fire nye og spennende stillinger som virksomhetsledere i etaten. Vil du bli vår nye leder for virksomhet bomestring?

I virksomhet bomestring organiseres alle kommunens boliger for mennesker med alvorlig rus- og/eller psykisk helseproblematikk. Tjenestene i boligene har fokus på å gi hjelp og støtte til å mestre sykdom, oppnå økt hverdagsmestring og bomestring. Det er i dag 11 boliger/bofellesskap som vil bli tillagt virksomhet bomestring, og pr. i dag er det totalt ca. 120 årsverk i boligene i turnusdrift. Medarbeiderne har en særlig kompetanse på psykisk helse, rus og somatisk helse.

Virksomheten vil bli inndelt i flere avdelinger, med avdelingsledere som har daglig drifts- og personalansvar. Som virksomhetsleder for bomestring vil du rapportere til etatssjef, og inngå i etatssjefens ledergruppe.

Vi kan tilby

 • en utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • arbeid på et innovasjonsrettet og verdibasert fagområde
 • godt arbeidsmiljø, med dyktige og engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram, LUP.
 • lønn etter avtale

 

Hovedansvarsområder

Den vi søker skal være en tydelig og synlig leder for sine ansatte, med ansvar for å utvikle dyktige ledere og medarbeidere. Som virksomhetsleder har du et overordnet ansvar for faglig kvalitet, ressursstyring og tjenesteyting i virksomheten. Du har budsjettansvar og er ansvarlig for at virksomheten drives innenfor den økonomiske rammen.

Sammen med etatens lederteam skal du: 

 • bygge og videreutvikle etat friskliv og mestring for å møte dagens og framtidens behov
 • etablere nødvendige arenaer for godt samspill og tverrfaglig samarbeid
 • bidra til at kommunens, seksjonens og etatens visjoner, mål og planer blir realisert

 

Kvalifikasjonskrav

I denne stillingen krever vi at du har:

 • minimum 3-årig helsefaglig bachelor
 • relevant videreutdanning innenfor området psykisk helse og/eller rus
 • relevant lederutdanning og ledererfaring
 • erfaring fra kommunehelsetjenesten og og/ eller spesialisthelsetjenesten
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne

 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi ønsker deg som: 

 • har interesse for og engasjement i seksjonens fagområder og samfunnsoppdrag
 • har gode lederegenskaper og evne til å motivere og engasjere, samtidig som du er målbevisst og tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger
 • er analytisk og systematisk, med evne til strategisk tenking og helhetlige, skjønnsmessige vurderinger
 • har god gjennomføringsevne, og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar
 • liker å dele kunnskap, inkludere og bidra til gode prosesser
 • er fleksibel og trives med å jobbe parallelt med flere ulike oppgaver
 • er kvalitetsbevisst i ditt arbeid, og som jobber ryddig og strukturert

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er på 6 måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykk på Ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Gøril Egset, tlf. 69 30 61 11 eller goregs@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.