Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vi søker etatssjef for Etat friskliv og mestring

Fredrikstad kommune har opprettet en ny etat for friskliv og mestring, og vi søker deg som ønsker å delta i det spennende arbeidet med å lede og videreutvikle etaten.

Etat for friskliv og mestring er organisert under Seksjon helse og velferd i Fredrikstad kommune. Seksjonen har rundt 4600 medarbeidere i omlag 2200 årsverk. Seksjonen har ansvar for kommunens helse- og velferdstjenester og omfatter følgende etater/virksomheter: Hjemmesykepleie, Omsorgssentre, Friskliv og mestring, Tjenester til funksjonshemmede, Mat, vaskeri og praktisk bistand, Tildelingskontoret for helse og velferd, NAV Fredrikstad og seksjonens stab.

Friskliv og mestring har siden etablering som virksomhet i 2013 vært igjennom en stor utvikling og vekst når det gjelder tjeneste- og ansvarsområde, antall ansatte og kompetanseområder. Fra 01.01.2019 blir Friskliv og mestring etablert som en etat, med fire virksomheter: virksomhet friskliv, virksomhet mestring, habilitering og rehabilitering, virksomhet livsmestring og virksomhet bomestring. Vi søker derfor etter en etatssjef med engasjement for samspill og visjoner for utvikling av gode og virkningsfulle helse- og velferdstjenester til å lede etaten.

Friskliv og mestring gir i dag tjenester på følgende områder: 

 • kommunal fysioterapi og ergoterapi for voksne, barn og unge
 • administrasjon av driftsavtaler innen fysioterapi 
 • oppfølging av personer med milde, moderate og alvorlige psykiske utfordringer og rusproblem/avhengighet, inkludert Rask psykisk helsehjelp 
 • bo- og mestringstjenester til personer med moderat til alvorlig psykisk sykdom og rusavhengighet 
 • aktivitets-, mestrings- og inkluderingstiltak 
 • kontaktpunkt for selvhjelp, mestringskurs, samtalegrupper i samarbeid med frivillige foreninger 
 • bosetting av flyktninger, og helsetjenester til flyktninger
 • støttekontakttjeneste 
 • pårørendesenter 
 • frisklivssentral 
 • ansvar for hjelpemiddelformidling og krisesentertjenester, som kjøpes av eksterne leverandører

Seksjon helse og velferd ledes av kommunaldirektør, og du vil inngå i kommunaldirektørens strategiske ledergruppe.

 

Vi kan tilby

 • en utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • arbeid på et innovasjonsrettet og verdibasert fagområde 
 • godt arbeidsmiljø, med dyktige, engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp
 • gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram, LUP
 • arbeidsplass sentralt i Fredrikstad
 • lønn etter avtale

 

Hovedansvarsområder

Som etatssjef får du ansvar for faglig og økonomisk ledelse av etaten. Du skal også være en tydelig og synlig leder for dine ansatte, og har ansvar for å utvikle dyktige ledere og medarbeidere.

Øvrige ansvarsområder for din stilling: 

 • videreutvikle og samordne arbeidet i etatens virksomheter og bidra til forbedring, forenkling og innovasjon
 • etablere nødvendige arenaer for godt samspill og tverrfaglig samarbeid
 • bidra til at kommunens og seksjonens visjoner, mål og planer blir realisert
 • bidra til å utvikle god intern og ekstern kommunikasjon 
 • bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner, herunder godt og nært samarbeid med nabokommuner, regionale myndigheter og samfunnet for øvrig 
 • være ansvarlig for god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak
 • er ansvarlig for etatens totale drift

 

Kvalifikasjonskrav

I denne stillingen krever vi at du har:

 • relevant høyere utdanning på masternivå, innen organisasjon og ledelse, helse-/sosialfag eller samfunnsvitenskap
 • ledererfaring fra offentlig sektor eller annen relevant virksomhet
 • kunnskap om offentlig forvaltning og politiske styringssystemer 
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne

 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi ønsker deg som: 

 • har interesse for og engasjement i seksjonens fagområder og samfunnsoppdrag
 • har gode lederegenskaper og evne til å motivere og engasjere, samtidig som du er målbevisst og tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger
 • er analytisk og systematisk, med evne til strategisk tenking og helhetlige, skjønnsmessige vurderinger
 • har god gjennomføringsevne, og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar
 • liker å dele kunnskap, inkludere og bidra til gode prosesser
 • er utviklingsorientert, med evne til å forankre og drive fram endringer 
 • er strukturert, ryddig, nøyaktig, etterrettelig og kvalitetsbevisst
 • har høy arbeidskapasitet. 
 • trives og mestrer arbeid både med korte tidsfrister og med lange og tidkrevende prosesser

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

 

Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er på 6 måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykk på Ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Gøril Egset, tlf. 69 30 61 11 eller goregs@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.