Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vi søker virksomhetsleder for virksomhet livsmestring

Friskliv og mestring etableres som en egen etat i Seksjon helse og velferd fra 01.01.2019. 
Etaten vil bestå av fire virksomheter: virksomhet friskliv, virksomhet mestring, habilitering og rehabilitering, virksomhet livsmestring og virksomhet bomestring. Fredrikstad kommune lyser derfor ut fire nye og spennende stillinger som virksomhetsledere i etaten. Vil du bli vår nye leder for virksomhet livsmestring?

Virksomhet livsmestring etableres som en helt ny virksomhet, og er derfor under utvikling. Virksomheten skal gi langvarige og koordinerte tjenester til brukere med moderat til alvorlig psykisk helse og/eller rusproblematikk, og somatisk helseoppfølging til ROP-brukere. Tjenestene som tilbys er hjelp til bomestring (i egen bolig), oppfølgings- og koordineringsarbeid med fokus på livsmestring. Lavterskel helseklinikk for ROP-brukere er under utvikling.

Virksomhet livsmestring vil bestå av ulike tverrfaglige "team" som arbeider ambulant og oppsøkende. Som virksomhetsleder for livsmestring vil du rapportere til etatssjef, og inngå i etatssjefens ledergruppe. 

Vi kan tilby

 • en utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • arbeid på et innovasjonsrettet og verdibasert fagområde
 • godt arbeidsmiljø, med dyktige og engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram, LUP.
 • lønn etter avtale

 

Hovedansvarsområder

Den vi søker skal være en tydelig og synlig leder for sine ansatte, med ansvar for å utvikle dyktige ledere og medarbeidere. Som virksomhetsleder har du et overordnet ansvar for faglig kvalitet, ressursstyring og tjenesteyting i virksomheten. Du har budsjettansvar og er ansvarlig for at virksomheten drives innenfor den økonomiske rammen.

Sammen med etatens lederteam skal du: 

 • bygge og videreutvikle etat friskliv og mestring for å møte dagens og framtidens behov
 • etablere nødvendige arenaer for godt samspill og tverrfaglig samarbeid
 • bidra til at kommunens, seksjonens og etatens visjoner, mål og planer blir realisert

 

Kvalifikasjonskrav

I denne stillingen krever vi at du har:

 • minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig bachelor
 • relevant videreutdanning innenfor virksomhetens fagområde
 • relevant lederutdanning og ledererfaring
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne

 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi ønsker deg som: 

 • har interesse for og engasjement i seksjonens fagområder og samfunnsoppdrag
 • har gode lederegenskaper og evne til å motivere og engasjere, samtidig som du er målbevisst og tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger
 • er analytisk og systematisk, med evne til strategisk tenking og helhetlige, skjønnsmessige vurderinger
 • har god gjennomføringsevne, og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar
 • liker å dele kunnskap, inkludere og bidra til gode prosesser
 • er fleksibel og trives med å jobbe parallelt med flere ulike oppgaver
 • er kvalitetsbevisst i sitt arbeid, og som jobber ryddig og strukturert

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

 

Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er på 6 måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykk på Ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Gøril Egset, tlf. 69 30 61 11 eller goregs@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.