Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Pedagogisk psykologisk rådgiver 100% fast stilling

Stillingsbeskrivelse

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Fredrikstad kommune er det fra 1. mars 2019 ledig 100% fast stilling som pedagogsik psykologisk rådgiver.

 

Hovedoppgaver

Bistå skolene i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling
Utredning og vurdering av barn i skolealder
Veiledning til skolene om tilrettelegging av opplæringen
Tverrfaglig samarbeid

 

Kvalifikasjoner

Univeritets-høyskoleutdanning av høyere grad (embetseksamen, master eller hovedfag i spesialpedagogiskk, pedagogikk, psykologi eller pedagogisk psykologisk rådgivning)
Utrednings- og veiledningskompetanse
Erfaring fra PPT og fra grunnskolen vil gis særskilt vekt

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Systematisk og strukturert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Fleksibel og løsningsorientert

Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt
Den som blir ansatt må kunne disponere bil

 

Vi kan tilby

 • Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå og gode muliheter for faglig utvikling
 • Stimulerende arbeidsmiljø med hyggelige kolleger
 • Innbydende lokaler sentralt i Fredrikstad
 • Lønn etter avtale med vekt på erfaringer og kvalifikasjoner
 • Gode pensjonsordninger

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som pedagogisk psykologisk rådgiver kode 8555. 
Arbeidstakere i Fredrikstad kommune tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldene lover, avtaler og reglement, herunder pliktig medlemskap i KLP. Prøvetid er 6 måneder.

 

Søknad sendes

Pedagogisk psykologisk tjeneste benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrkstad.kommune.no under ledige
stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på
ledig stilling.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosessen rettes til Benedikte Sanna eller Elisabeth Barstad, tlf 69 30 55 30 eller epost:
bensan@fredrikstad.kommune.no eller ebar@fredrikstad.kommune.no

 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om å bli untatt offentlighet.
Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven paragraf 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har væørt til stillingen, og
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.