Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vernepleier 100% fast i langturnus - Lisleby alle/Leiegata

Arbeidssted

TTF nord gir tjenester til personer med funksjonshemming / utviklingshemming etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi gir tjenester innenfor praktisk bistand/opplæring, hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Virksomheten har ca. 140 årsverk fordelt på fem avdelinger.
Vi har 100 % fast stilling ledig i avdeling Leiegata/Lisleby Allé. Stillingen er p.t langturnus med 12,5 timers vakter. Avdelingen består av 2 bofellesskap med til sammen 10 beboere. Vi har døgnbemanning med ca. 30 årsverk fordelt på 43 stillingshjemler.

Hovedoppgaver

Som vernepleier hos oss skal du bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer. Stillingen innebærer direkte miljøarbeid der du bidrar til å gjøre dagen enklere for våre brukere ut fra deres forutsetninger. Andre oppgaver vil være kartlegging av beboere, utforming/oppdatering av tiltaksplaner, medisinansvar og ansvarsvakter. Vernepleierne har ekstra ansvar for å følge opp beboerne våre i forhold til helse. Du gir veiledning til kollegaer og studenter, samarbeider med eksterne parter og deltar i interne/eksterne møter. Stillingen er ledig fra 01.02.19

 

Kvalifikasjonskrav

 • Den som ansettes må ha autorisasjon som vernepleier
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort klasse B

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med bruk av Gerica
 • Erfaring med arbeid etter Kap. 9 (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) og Kap. 4 (Pasientrettighetsloven)
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med ulike bistandsbehov
 • Kunnskap om epilepsi, demens, psykiatri og utfordrende atferd

 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som kan takle krevende situasjoner, og samtidig har evne til å vise omsorg og empati. Du utviser stor tålmodighet i jobben din, men handler raskt og målrettet om nødvendig. Du liker utfordringer, har humoristisk sans, er løsningsfokusert og nytenkende. Du reflekterer over egen væremåte og søker råd hos andre samtidig som du deler av din kunnskap. Vi ønsker oss at du er fleksibel, og du liker å jobbe både alene og sammen med andre. Gjennom samarbeid gjør du dine kollegaer gode. Vi legger vekt på personlig egnethet.

 

Vi kan tilby

 • 100 % stilling i et godt miljø med høy fagkompetanse
 • Turnus med 12,5 timers vakter, jobb hver 4. helg og en uke fri hver 4. uke
 • Jevnlige møter i turnus for å sikre kvalitet i tjenestene og faglig utvikling for personalet
 • Egne møter for vernepleierne i avdelingen
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommunes etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Lise Lundestad Blake, 
tlf. 69 30 55 27. Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder.

Dersom du er intern søker, bør du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.