Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider vikariat - Hjemmesykepleie øst

Arbeidssted

Hjemmesykepleie Øst yter tjenester til hjemmeboende pasienter og pasienter boende i omsorgsbolig i Fredrikstad kommune.

Hjemmesykepleie Øst består av tre team som dekker områdene Østsiden, Borge og Østsiden Eldresenter som er en bemannet omsorgsbolig. Hjemmesykepleie Øst har kontorer i Roald Amundsensvei 32 A, 1654 Sellebakk.

Virksomheten har 81,4 årsverk med variert kompetanse innenfor psykiatri, demens, kreft og palliasjon. Vi søker nettopp deg med på laget, for å gi kommunens innbyggere tjenester med god kvalitet. 

Stillingsbeskrivelse

Søker må være autorisert helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider.

Turnus over 12 uker med 35,5 t. per uke med dagvakter, kveldsvakter og 3. hver helg.

Hovedoppgaver

 • Du sikrerkvaliteten i den direkte tjenesteytingen.
 • Du bidrar til at teamet realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
 • Du kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig og har gode datakunnskaper.


Kvalifikasjonskrav

 • Du er autorisert helsefagarbeider
 • Du har førerkort klasse B.
 • Du tar ansvar, er faglig oppdatert og liker å jobbe med ulike typer faglige utfordringer.
 • Du er engasjert, strukturert, fleksibel, har godt humør og arbeider godt både selvstendig og i team.


Det er en fordel om du har:

 • Erfaring fra hjemmesykepleie.
 • Har gode IKT ferdigheter og kjennskap til/erfaring fra fagprogrammet Gerica.

Personlig egnethet vektlegges i forhold til kommunikasjonsevner, samhandling og ivaretakelse av arbeidsmiljøet.

 

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som helsefagarbeider stillingskode 7076/2132 kr 338 800 til kr 420 200 avhengig av ansiennitet

 

Vi kan tilby

 • Mulighet til å påvirke en virksomhet med arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes verdier MERK (Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent)
 • Innovativ tjenesteadministrasjon og arbeidsformer.
 • Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
 • Ukentlig internundervisning
 • Vi tar imot deg som ny på en god måte og gir deg god opplæring
 • Arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som er opptatt av arbeidsglede og yrkesstolthet

 

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkulose og MRSA attest i 
henhold til forskrift.


Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes 
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og 
hvilket kjønn de har

 

Søknad sendes

 • Hjemmesykepleie øst benytter elektronisk søknadsprosess.
 • Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Interne søkere kan gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

Dersom du ikke får sendt søknaden, eller ikke har tilgang til Enterprise Personalia ta kontakt med 
administrasjon på tlf 69 33 26 52

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.