Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Overingeniør 100% vikariat i Etat for bygg og eiendom

Arbeidssted

Virksomhet Forvaltning skal ivareta kommunens eierskap til alle kommunale grunneiendommer på ca. 21 000 daa, og formålsbygg som barnehager, skoler, sykehjem, idretts-, kultur- og administrasjonsbygg, med et samlet areal på ca. 400.000 kvm. I tillegg gjennomfører vi innleie av arealer i det private markedet etter bestilling fra øvrige seksjoner i kommunen. 
Virksomheten har også ansvaret for systematisk vedlikehold og tilstandskartlegging av eiendomsporteføljen. 
Da en av våre forvaltere går ut i permisjon for et år frem i tid, utlyses vikariat på et år.

Hovedoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av daglig forvaltning, verdibevarende vedlikehold, samt tilstandsregistrering av bygg.

Du vil ha ansvaret for å forvalte eiendommene med fokus på kvalitet for brukerne av bygningene. Arbeidet innebærer planlegging og gjennomføring av driftstiltak i samarbeid med vår driftsorganisasjon, arkitekter/rådgivere og entreprenører.

Du vil også planlegge og gjennomføre verdibevarende vedlikehold av egen bygningsportefølje, både med interne og eksterne ressurser og du vil også få ansvaret for tilpasnings- og ombyggingsprosjekter.

I tillegg vil store deler av arbeidsoppgavene bestå av tilstandsregistrering av kommunens bygg i samarbeid med etablerte fagressurs grupper. 

Kvalifikasjonskrav

I denne stillingen krever vi at du har relevant byggfaglig formalutdannelse på fagskole/ Bachelor nivå.
Det er nødvendig at du fra tidligere har noe erfaring med systematisk vedlikehold og tilstandsregistrering av bygg. Du må også være god til å kommunisere muntlig og skriftlig, på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Du har byggfaglig kompetanse, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Du er selvgående og resultatorientert, og kan jobbe strukturert med flere saker samtidig
  • Du er fremoverlent og engasjert i det daglige arbeidet, og motiveres av å forvalte fellesskapets realverdier
  • Du er god til å ta til deg og formidle kunnskap i samarbeidet med dine kolleger


Vi kan tilby

  • Et stimulerende arbeidsmiljø med hyggelige kolleger
  • Gode muligheter for faglig fordypning
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger


Lønnsopplysninger

Stillingskode 8084, internkode 8664 overingeniør. Arbeidstakere i Fredrikstad kommune tilsettes etter gjeldende lover, avtaler og reglement.


Søknad sendes

Seksjon Teknisk drift benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Attester, vitnemål og tilsvarende vil vi be om senere.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.