Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer - Virksomhet medisinske tjenester

Arbeidssted

Ønsker du en spennende sommerjobb i inspirerende fagmiljø? Vi søker sommervikarer med følgende kompetanse:

  • Sykepleiere
  • Helsefagarbeidere
  • Sykepleiestudenter
  • Medisinstudenter (helst 4. års studenter til legevakten)

Vi søker etter ferievikarer til:

  • Nattpatruljen/Helsevakten/Trygghetspatruljen
  • Rehabiliteringsavdelingen
  • Akuttavdelingen
  • Legevakt

Hovedoppgaver

Nattpatruljen/Helsevakten/Trygghetspatruljen:
Nattpatruljen utøver sykepleierfaglige oppgaver på natt, til hjemmeboende i kommunen. Helsevakten og trygghetspatruljen responderer og rykker ut på alarmer og andre uforutsette hendelser til hjemmeboende i Fredrikstad kommune. Vi søker etter sykepleierstudenter, helsefagarbeidere og sykepleiere.

Rehabiliteringsavdelingen:
Rehabiliteringsavdelingen har 12 sengeplasser. Dette er et kommunalt rehabiliteringstilbud, hvor man jobber i tverrfaglige team.
Vi søker etter både erfarne og nyutdannede sykepleiere, og sykepleiestudenter. Vi har også behov for
omsorgsarbeider/fagarbeidere til nattarbeid.

Akuttavdelingen:
Akuttavdelingen har 20 sengeplasser. 11 senger er for akutte innleggelser og 9 ordinære korttidsplasser. Vi søker etter både erfarne og nyutdannede sykepleiere, sykepleiestudenter og medisinstudenter. Det er ønskelig at du som er student har pleieassistenterfaring fra tidligere.

Legevakt:
Fredrikstad og Hvaler legevakt er en døgnåpen legevakt. Legevakten tilbyr nødvendig legeundersøkelse og behandling så raskt som situasjonen og tilstanden tilsier det. Tilbudet omfatter alle som bor eller oppholder seg i Fredrikstad og Hvaler kommune. Helsehjelp ved legevakten ytes ved tilstander og situasjoner som ikke kan vente til neste virkedag, uten fare for liv eller helseskade. Henvendelser som ikke gjelder akutt oppstått sykdom og der det ikke er behov for øyeblikkelig hjelp, kanaliseres til fastlegen. Vi søker etter medisinstudenter, helst med farmakologieksamen.

Kvalifikasjonskrav

Søker må ha fylt 18 år i løpet av 2019 og beherske norsk muntlig og skriftlig. Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju for beregning av ansiennitet ved evt ansettelse.

Vi kan tilby

Du vil få verdifull praksis med mennesker i mange aldre og ulike livssituasjoner. Vi tilbyr deg nødvendig opplæring, dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Her vil du som vikar bli en del av et større og spennende arbeidsmiljø med stor faglig kompetanse.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Hovedtariffavtalens bestemmelser. Det forventes avtale om sommerkompensasjon til nyutdannede sykepleiere

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.