Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer/legevaktleger virksomhet medisinske tjenester

Arbeidssted

Fredrikstad og Hvaler legevakt er døgnbemannet med leger. Legevakten betjener ca. 80.000 innbyggere, om sommeren ca. 130.000 personer.
De moderne lokalene ligger i Helsehuset på Kråkerøy sammen med blant annet akuttavdleing, ambulansesentral , apotek, lab og røntgen.
Legevakten har egen obs post, godt utstyrt bil, eget laboratorium, moderne diagnostisk utstyr, f.eks. UL-apparat og mulighet for EKG overvåking.
Vi er opptatt av høy og jevn kvalitet på diagnostikk og behandling

Stillingsbeskrivelse

Legevaktlege sommervikarer for uke 27 til og med uke 33

Hovedoppgaver

I vaktordningen inngår det fast ansatte leger og fastleger.
Stillingne innebærer i hovedsak diagnostikk og behandling på legevakt

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter lege. Stillingen krever evne til selvstendig og effektivt arbeid.
Vi krever

  • Norsk autorisasjon
  • Gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig
  • Fullført LIS1/turnus
  • Interesse for og erfaring fra allmenn- og akuttmedisin (legevakt/akuttavdeling)
  • Gyldig førerkort

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet
  • Fleksibilitet og god samarbeidsevne

Vi kan tilby

  • Spennende og utfordrende stilling på en stor legevakt
  • Lønn etter avtale

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkulose/MRSA-kontroll skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven§25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutterngssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.
Søknadene vurderes fortløpende

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.