Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer Legetjenesten - Medisinske tjenester

Arbeidssted

Virksomhet Medisinske tjenester har ansvar for legetjenesten i kommunen, legevakt, KAD, rehabiliteringsavdeling og
somatiske korttidsplasser.

Stillingsbeskrivelse

Fredrikstad kommune søker kommunal lege i sommervikariat. Egen utlysning for legevikarer ved legevakt.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter lege eller medisinstudent med lisens. Stillingen krever evne til selvstendig og effektivt arbeid, gode
samarbeidsevner, fleksibilitet samt evne og vilje til å ta initiativ og ansvar i tillegg til å jobbe proaktivt. Det kreves
norskkunnskaper med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Relevant erfaring og personlige egenskaper tillegges avgjørende vekt.

Vi kan tilby

  • et stimulerende og flerfaglig arbeidsmiljø og mange legekollegaer i kommunen
  • lønn etter avtale

Lønnsopplysninger

Stillingen er normert som kommunelege I

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremlegg av gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkulose- og MRSA-attest fremvises i
henhold til forskrift.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil fremgå av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektromnisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Søknadene vurderes fortløpende.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.