Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer - Hjemmesykepleie syd og aktivitet

Virksomhet Hjemmesykepleie syd og aktivitet har behov for sommervikarer til våre 3 team i hjemmesykepleien.

Du vil få verdifull praksis med mennesker i mange aldre og ulike livssituasjoner. Vi kan tilby deg opplæring, dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø.

Hjemmesykepleie syd og aktivitet er en virksomhet i Etat hjemmesykepleie som gir hjemmesykepleietjenester til pasienter på Kråkerøy og i sentrum av Fredrikstad kommune. I tillegg består virksomheten av 3 dagsenter for eldre, vaktmester- og sjåførtjeneste, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), team hverdagsrehablilitering, helsestasjon for eldre og +Huset. Administrasjonen skal i løpet av våren 2019 flytte inn i nye og moderne lokaler på Helsehuset2 på Kråkerøy. Virksomheten har i underkant av 120 årsverk fordelt på sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitører, helsefagarbeidere og assistenter.

Hovedoppgaver:

Arbeidet vil vesentlig bestå i pleieoppgaver og hjemmesykepleieoppdrag til hjemmeboende.

Vi kan tilby:

Du vil få verdifull praksis med mennesker i mange aldre og ulike livssituasjoner.
Vi kan tilby deg opplæring/ferievikarkurs, dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjonskrav:

  • Du har førerkort klasse B.
  • Du tar ansvar, er faglig oppdatert og liker å jobbe med ulike faglige utfordringer.
  • Du er engasjert, strukturert, fleksibel, har godt humør og arbeider godt både selvstendig og i team.
  • Du har gode norskkunnskaper og kommuniserer godt både muntlig og skriftlig.

 

Lønnsopplysninger:

Avlønning etter Hovedtariffavtalens bestemmelser.
Det forventes avtale om sommerkompensasjon til nyutdannede sykepleiere.


Politi / Tuberkulose attest:

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Tuberkuloseattest etter forskrift


Offentlighet:

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes 
(off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn 
de har.


Søknad sendes:

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Monica Helgesen tlf. 69 33 26 09. 
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.