Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

2 x 50% fast helsefagarbeider - Avlastning for barn og unge

Har du lyst til å gjøre en forskjell for barn og unge med funksjonsnedsettelse? Synes du det er interessant og faglig 
utfordrende å jobbe med atferd? Har du kompetanse til å bidra til å utvikle gode tjenester? Virksomhet Avlastning barn og unge gir avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Vårt hovedmål er å være et trygt og godt sted for barn og unge. Organisatorisk består virksomhet Avlastning barn og unge av tre avdelinger, med en leder på hver avdeling. Avdelingene er stasjonert på Kiæråsen, Åsebråten og Begby, avd 3. De ansatte har ulik real og formel kompetanse.

 

Hovedoppgaver

 • Direkte strukturert miljøarbeid.
 • Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer
 • Faglig ansvar inkludert primærkontakt ansvar.
 • Utarbeidelse av tiltaksplaner.
 • Veiledning av kollegaer, studenter og lærlinger. 
 • Legge til rette for godt samarbeid med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere. 
 • Medikamenthåndtering og dokumentasjon.
 • Faglig utviklingsarbeid

 

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Førerkort klasse B.
 • Være villig til å ta livreddingskurs. 

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kompetanse og erfaring i arbeid med utfordrende atferd.
 • Kompetanse på autismespekteret og psykisk utviklingshemming. 
 • Kunnskap om data og fagprogrammet Gerica.
 • Praktisk og teoretisk kompetanse fra arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelse.

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • God skriftlige og muntlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Være bevisst sin rolle.
 • Kunne jobbe i team, men også arbeide selvstendig. 
 • God skriftlige og muntlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Du er fleksibel.
 • Du er tålmodig.

 

Vi kan tilby

 • Arbeid hver 2. helg med langvakter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet for faglig utvikling.
 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø. 
 • En aktiv arbeidshverdag med ulike fritidsaktiviteter.

 

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommunes etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Janette Holme tlf. 69 30 77 05. Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder.

Dersom du er intern søker, bør du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.