Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider/sykepleierstudent 6 stk fast helg - Omsorgssenter nord, Glemmen sykehjem

Virksomhet Omsorgssentre Nord består av tre sykehjem: Glemmen sykehjem, Rolvsøy sykehjem og Smedbakken sykehjem.
Glemmen sykehjem ligger sentralt til, med gode kollektive transportmuligheter. Glemmen sykehjem har til sammen 65
langtidsplasser, 10 korttidsplasser og 16 dagplasser. Sykehjemmet har en flott opparbeidet sansehage med paviljong og drivhus. Sykehjemmets motto er: ''Omsorg - kvalitet - glede''. Vil du være med på å lage gode dager for eldre mennesker som er i behov av tjenestene vi gir i sykehjemmet? Hvis svaret er ja, ønsker vi deg velkommen som søker i stillingen!

Stillingsbeskrivelse

2 stk 19,00 % fast helgestilling som helsefagarbeider/sykepleierstudent, arbeid hver 2. helg 
3 stk 20,00 % fast helgestilling som helsefagarbeider/sykepleierstudent, arbeid hver 2. helg
1 stk 12,44 % fast helgestilling som helsefagarbeider/sykepleierstudent, arbeid hver 3. helg

Kvalifikasjonskrav

Stillingsinnehaver må være autorisert hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider/sykepleierstudent.

Personlige egenskaper

  • Faglig engasjert
  • Tålmodig
  • Evne til å se løsninger
  • Gode samarbeidsevner
  • Ansvarsbevisst/ryddig
  • Har god fremstillingsevne, muntlig og skriftlig i norsk språk


Vi kan tilby

  • Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
  • Vi tar imot deg som ny på en god måte og gir deg god opplæring
  • Arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som er opptatt av arbeidsglede og yrkesstolthet
  • En virksomhet som er opptatt av forbedringsarbeid


Lønnsopplysninger

Avlønning etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommunes gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, ''Om kommunen'' og
''Ledige stillinger''. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Anita Ormbostad tlf. 69383521 eller Hilde
Kristiansen tlf. 69383527.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.